Zbijena aktivnost državne delegacije Kosova u New York-u

New York, 8 Septembar 2010 g.

U okviru zbijenih aktivnosti koje je ovih dana imala u New York-u delegacija Republike Kosovo, sastavljena od Predsednika Sejdiu, Premijera Thaci i Inostranog Ministra Hyseni, danas su se sastali sa ambasadorima zemalja KUIN-ta, u cilju potpune koordinacije stavova pre sednice Generalne Skupštine OUN-a, koja ce se, kako se ocekuje, održati sutra.

Na ovom sastanku, Predsednik Sejdiu, Premijer Thaci i Ministar Hyseni ponovo su naglasili zahvalnost naroda i institucija Republike Kosovo za stalnu podršku koju su, zemlje clanice petorke, dale Kosovu. Oni su takodje izrazili potpuno ubedjenje da ce ove zemlje podržati Kosovo i u daljnjim buducim izazovima i poteškocama sa kojima ce se suceljavat naša zemlja na njenom nepovratnom putu euroatlantskih integracija.

Delegacija Kosova se još jednom protivila inicijativi službenog Beograda za podnošenje jedne nacrtrezolucije Generalnoj Skupštini, naglašavajuci da posle potpuno jasnog mišljenja MSP, to je potpuno neprotrebno/ neproduktivno.

Dok, popodne, Predsednik Sejdiu i Ministar Hyseni su se sastali sa ambasadorima država Organizacije Islamske Konferencije, od kojih  su dobili uveravanja da ce ova organizacija da nastavi podržati Kosovo u svim medjunarodnim institucijama i forumima, s ciljem da se Republika Kosovo što pre potpuno integrira u medjunarodnim mehanizmima.

„Savetodavno mišljenje Medjunarodnog Suda Pravde je snažno potvrdilo da proglašenje nezavisnosti Kosova nije u suprotnosti sa medjunarodnim pravom , s toga mi ocekujemo da zemlje clanice Organizacije Islamske Konferencije, koje još nisu priznale nezavisnost naše zemlje, to što pre ucine“, rece Predsednik Sejdiu.

Slucaj Kosova, kao što je rekao i Predsednik Ahtisaari, jeste poseban i jedinstven slucaj i ne može se uporediti sa nijednim drugim slucajem. Institucije Kosova su posvecene da u potpunosti sprovedu plan Predsednika Ahtisaari-ja, naglasio je Predsednik Sejdiu.

Podsecajuci ambasadore ove organizacije da je Republika Kosovo vec priznata od 70 država širom sveta, Predsednik Sejdiu je potvrdio da Kosovo ima odlicne odnose sa svim susednim zemljama regije i da je zainteresovana za dobrosusednu saradnju i sa Republikom Srbijom u interesu mira i blagostanja gradjana dveju zemalja. Ali, nastavio je on, mi nikada necemo prihvatiti razgovarati o takvim pitanjima koja se odnose&koje se ticu proglašene nazavisnosti i suvereniteta Kosova, ili unutrašnjeg uredjenja, kao što Srbija pretenduje.

„Kosovo je demokratska zemlja svih njenih jednakih gradjana pred zakonom. Ona je dala potpune ustavne garancije svim njenim nacionalnim manjinama, koje, sem jednog dela srpske manjine, su integrirane u institucionalni život zemlje i doprinose izgradnji zemlje“, rece Predsednik Sejdiu.

Ponavljajuci poziv za priznanje države Kosovo upucen državama Organizamcije Islamske Konferencije koje još nisu priznale Kosovo, Ministar Hyseni je ponovo istakao da je Predsednik Ahtisaari rekao da je Kosovo poseban i jedinstven slucaj i da ne može služiti kao precedent za drugi slucaj. Ova konstatacija, rekao je Ministar, je potvrdjena i od Medjunarodnog Suda Pravde, koji je istakao fakticne i zakonske okolnosti koje Kosovo cine posebnim slucajem, i koje su primenljive samo na slucaj Kosova. Nakon jednog detaljnog elaboriranja istorijskog i fakticnog konteksta koji je diktirao stvaranje države Kosovo, Ministar je rekao da bi, priznanje nove države pomoglo ne samo prosperitetu/napretku i buducnosti Kosova i regije, nego i samoj Republici Srbiji.

Ministar Hyseni je govorio i o medjunarodnoj konsolidaciji državnosti Kosova. U ovom kontekstu, Ministar Hyseni je stavio naglasak, osim priznanja, i na uspostavljanje diplomatskih odnosa sa jednim vecim brojem država, potpisivanje mnogih medjunarodnih  sporazuma i funkcionalizaciju diplomatske i konsularne mreže Republike Kosovo, izjavljujuci da nema nikakvog nacina da se ovo stanje vraca natrag.

Takodje delegacija Kosovoa je imala jedan sastnak i sa vodjama Albansko-Americkog Nacionalnog Veca.