ZAJEDNIČKA IZJAVA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ALBANIJE I REPUBLIKE KOSOVO O BRATSKIM ODNOSIMA I STRATEŠKOM PARTNERSTVU

Predsednik Republike Albanije i predsednik Republike Kosovo,

Rukovođeni evropskim principima i vrednostima,

Držeći se zajedničkog cilja za konsolidaciju slobode, mira, stabilnosti i blagostanja u obe države i u regionu čiji su deo,

Uz verovanje da „politika proširenja“ i „otvorenih vrata“ za region i dalje ostaju katalizator bezbednosti, demokratije i razvoja,

Dogovorili su se:

Da podrže obnovu napora vlada dve države usmerene na razvoju demokratije, pravnu državu, tržišnu ekonomiju i društvenu koheziju sa zajedničkim ciljem što bržeg postizanja evropskih standarda;

Da ponovo potvrde međusobnu volju za povećanjem i produbljenjem bratske i strateške saradnje i sa međunarodnim partnerima;

Da izraze zahvalnost zemljama prijateljima i strateškim partnerima na izvanrednoj i nesebičnoj podršci koju su godinama davale, podršci koja je i dalje neophodna i u budućnosti;

Da pozdrave ponovno angažovanje Evropske unije na Zapadnom Balkanu putem Berlinskog procesa, misije u kojoj vide svetlost Delors-a o „Konkurenciji koja podstiče na saradnju koja jača i  solidarnosti koja ujedinjuje“;

Da ponovo potvrde iskrenu volju za otvorenom i efikasnom saradnjom sa svim zemljama u regionu, u korist građana i procesa integracija;

Da izraze solidarnost prema izazovima sa kojima se suočavaju prijateljske zemlje i naši strateški partneri i da obećaju da će dati doprinos obe države u suočavanju sa ovim izazovima;

Odlučno odbijamo svaku drugu alternativu koja je u suprotnosti sa strateškim projektima evropskih i evro-atlantskih integracija koje podstiču na koordinisano delovanje, fokusirajući se na: 

1. Simetrično ubrzavanje procesa integracija svih zemalja u regionu koje žele da se učlane u EU i NATO; pošto su integracije u EU i NATO i dalje uglavnom politički procesi, sa izuzetnim uticajem na okončanje mirovnih sporazuma u regionu.

2. Sastavljanje strateškog dokumenta o potpunom učlalenjenju Kosova u EU i NATO;

3. Što bržu liberalizaciju viza između Evropske unije i Kosova, angažovanju Kosova da se učine napori kako bi se u poverenju i sporazumno rešila pitanja koja su povezana sa sporazumom o označavanju granične linije sa njegovim susedom, Crnom Gorom;

4. Nastavljanje završne faze dijaloga za normalizaciju odnosa između država Kosova i Srbije, pozivajući na obnovljeno angažovanje EU i uz direktno učestvovanje SAD-a, s ciljem konačnog priznavanja Kosova kao suverene i nezavisne države od strane Srbije, kao proces koji će imati pozitivan efekat za ceo region.