Walaas: Norvegjia angazhohet fuqishëm që Ballkanit Perëndimor të integrohet si tërësi në BE dhe në NATO