Vršilac dužnosti Predsednika Kosova, dr. Jakup Krasnići se sastao sa Premijerom Thači

V.D Predsednika Republike Kosova. Dr. Jakup Krasnići, je danas dočekao na redovni sastanak Premijera Republike Kosova g-dina Hašim Thači.

Na ovom sastanku, V. D Predsednika Dr. Jakup Krasnici i Premijer Republike Kosova, g-din Hašim Thaci, su razgovarali o najnovijim politickim tokovima i dogadjajima u zemlji.

Vodže države su razgovarali o što boljoj funkcionalizaciji institucija Republike Kosova, o buducim politickim procesima  i institucionalnoj koordinaciji izmedju Predsedništva, Skupštine i Republicke Vlade.