VD Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići je prisustvovao ceremoniji diplomiranja kandidata Početnog Programa za zakonsko Obrazovanje

Vršilac Dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići je danas prisustvovao ceremoniji diplomiranja kandidata Početnog Programa za zakonsko obrazovanje na Institutu Sudstva Kosova.

Ovom prilikom, g-din Krasnići je održao govor i predao diplome kandidatima koji su diplomirali za sudije i javne tužioce.

U nastavku sledi ceo govor Vršioca Dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići:

Poštovano predsedništvo,

Poštovani zamenik ambasador SAD-e, g-din Murphy,

Poštovani glavni tužilac EULEX-a,

Dame i gospodo,

Čast i zadovoljstvo mije danas da prisustvujem i pozdravljam ovu ceremoniju, povodom diplomiranja druge generacije kandidata za sudije i tužioce;

Čini mi posebno zadovoljstvo saznanje da ste vi uspešno završili i savladali program obuke za zakonsko obrazovanje.

Uveravam vas da moje osećanje zadovoljstva nije motivirana prosto od ceremonijalne atmosfere, nego ima jednu empirijsku osnovu i bit života.

Nekada u ranoj mladosti, kada mi je pripalo da se sučeljavam sa zakonitim i nezakonitim, sa pravdom i nepravdom, i to nije bilo samo individualno iskustvo, bio sam pretvorio u ideal i aspiraciju profesionalizam i funkciju zakona, uvek nad zgradom humanizma.

Poštovani dame i gospodo,

Moguće da pod uticajem stručnog i naučnog manira, sam primetio da tokom istorijskog razvoja Prava, ljudskog društva s društvenim poretkom i raznim društvenim sistemima, naj zloupotrebljeni slogan je proizašla formula „U ime naroda“. Formula koju su, neretko koristili osvajači, vlasti i razni oligarci, čak i prema samom narodu, na čijem su se imenu oslanjali.

Videvši rad vašeg Instituta, zasnovanog na iskustvo i profesionalizam, ja vidim kovanicu gde se spremaju kadrovi da bi učinili primetljivu funkcionisanje Pravde, s toga želim vam odati priznanje i čestitati.

Kaže se, dragi tužioci i sudije, da je uspeh rezultata pravednih odluka. Iako, u životu, često nije lako doneti pravedne odluke, ali uspeh zavisi od pravednih odluka koje ćete vi doneti u pravdi Kosova.

Kosova i njeni građani imaju potrebe, čak hitne potrebe, za vaš institut i njegov rad, za vaše kadrove, ispunjeni znanjem i profesionalizmom.

Želim vam puno novih uspeha.