VD Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići je primio Muftiju Kosova, Naim Trnava

07.10.2010 - Vršilac Dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići se danas sastao sa Muftijom Kosova, Naim Trnava.

“Zadnji tok političkih zbivanja je doveo do našeg sastanka i razgovora. Mi smo saglasni sa angažovanjem Islamske Verske Zajednice Kosova, sa muftijom Kosova i mi smo razgovarali i o našoj zajedničkoj budućnosti”, reče na konferenciji za medije nakon sastanka g-din Krasnići.

“Mi smo za to da sve institucije na Kosovu, obuhvatajući i Islamsku Versku Zajednicu i druge verske zajednice na Kosovu rade u skladu sa Ustavom i zakonima koji su na snazi”, reče on.

“Kao vršilac dužnosti Predsednika zemlje i predsednika Skupštine Kosova, sam uveravao i garantovao muftiju da će naše angažovanje biti u skladu sa dokumentima, kao što je Ustav i zakoni, i mi smo ubeđeni da jedina verska institucija za islamsku veru na Kosovu jeste Islamska Verska Zajednica i ona treba uputi sve svoje zahteve, na ime muslimana Kosova, u institucije Kosova, uvek u skladu sa Ustavom i pravosnažnim zakonima. Sa ovog aspekta, Islamska Zajednica i muftija Trnava će imati podršku naših institucija”, reče vršilac dužnosti Predsednika, dr. Jakup Krasnići.

S njegove strane, muftija Trnava se izrazio da se poslednja zbivanja u zemlji pažljivo prate i u Islamskoj Zajednici Kosova.

“Polazeći s ovog načela, danas smo se sastali sa predsednikom. Ja sam mu poželeo uspešan daljnji rad, na pripremanju novih izbora koji će se održati na Kosovu, trajno se moleći Bogu i zahtevajući da i ovi izbori budu, kao i do sada, dobar model, ne samo za Kosovo, nego u opšte za celu regiju, jer smo na Kosovu trajno pokazali spremnost i dovoljno kulture u odnosu na izbore koje smo do sada imali na Kosovu”, reče muftija Trnava.

“Ja se zahvaljujem vršiocu dužnosti Predsednika za spremnost koju ima za saradnju sa Islamskom Zajednicom Kosova, kao jedine zajednice koja predstavlja interese pripadnika islamske vere ovde u našoj Republici. Islamska Zajednica Kosova će saradnju proširiti i sa Predsedništvom i drugim institucijama širom naše Republike za jednu što bolju budućnost svih koji žive u našoj zemlji”, reče muftija Trnava.

U nastavku, sagovornici su odgovarali i na pitanja novinara.

Upitan o protestu koji će se održati sutra u Prištini, muftija Trnava reče da je obavešten putem interneta i pozivnica za ovaj protest.

Ali, dodao je on, “Islamska Zajednica Kosova ne stoji iza ovih protesta, jer zahteve islamskih vernika na Kosovu je podnela našim institucijama, u adresama gde treba da se podnose ovi zahtevi, kao što je mogućnost uvođenja predmeta veronauke u školama, potom pitanje pokrivanja i druga još važnija pitanja, sva su adresirana institucijama”.

“Postoji spremnost institucija, naših zvaničnika, da se bave ovom problematikom i da glas, koji treba slušati i koji je trajno potencirao ispunjavanje ovih zahteva, bio i jeste, glas Islamske Zajednice, koja ujedno želi i zahteva da mi zaista ispunjavamo standarde koji postoje u Evropi, koji se odnose na veru i Vlada je spremna da radi na osnovu ovih standarda”, reče Trnava, dodajući da “vi znate da i za pitanje pokrivanja mi smo uputili naš zahtev i Ustavnom Sudu, preko Ombudspersona, jer nama ne dozvoljava Ustav zemlje da neposredno podnosimo zahtev i očekujemo odgovor od najviše institucije, verujemo u najkraćem vremenskom intervalu”.

“Ja koristim ovu priliku i pozivam pripadnike islamske vere, i njima garantujem da će se svi problemi da se rešavaju posredstvom institucija Kosova. Pozivam ih da ne postanu plen nekih nevladinih udruženja, koje su preuzele ulogu koja im ne sleduje. Neka budu ubeđeni da će Islamska Zajednica, na čelu sa muftijom Republike, da rešava ove probleme u saradnji sa institucijama zemlje”, reče Trnava.

Vršilac dužnosti Predsednika, g-din Jakup Krasnići je odgovorio na jedno pitanje u vezi sa pripremama za izbore.

Tokom ovih dana ja sam razgovarao sa predstavnicima političkih partija Kosova. Sutra imam jedan zajednički sastanak sasvim političkim subjektima koji su predstavljeni u Skupštini Kosova. Razgovarao sam i sa van parlamentarnim partijama, onima koji su se pokazali spremnim da se odazivaju pozivu vršioca dužnosti Predsednika pa verujem da ćemo sutra razjasniti mnogo toga, ali uvek zasnivaju razgovor i donošenje konačne odluke na osnovu ustavnog roka, koji je dat vršiocu dužnosti Predsednika”, reče dr. Jakup Krasnići.

Upitan u vezi sa zadnjim akcijama EULEX-a i Policije na severu Kosova, dr. Krasnići je izjavio:”Mi smo u vodstvu institucija naše zemlje. Tražili smo i podržali u kontinuitetu sva nastojanja Kosovske Policije, EULEX-a, i KFOR-a za uspostavljanje reda i zakona na osnovu Ustava. Naravno da je nama drago, da je, možda sa malo zakašnjenja, ali je zaista započelo jedno ozbiljnije nastojanje da se na svakom delu Kosova uspostavi red i zakon, da građani Kosova u svakom njenom delu lakše i slobodnije dišu nego do sada. Smatramo da će se ovo novo angažovanje nastaviti i dati konkretne rezultate“.

Upitan o razdoru koji se pojavio na Fakultetu Islamskih Studija, muftija Trnava reče da mi imamo neka normativna zakonska akta, kojima se trebamo pridržavati, jer su validne.

“Islamska Zajednica u njenom radu deluje na osnovu njenog ustava i ustav Islamske Zajednice potpuno daje mi pravo da imenujem rukovodioce institucija, kao što je Fakultet Islamskih Studija i Medresa. Mi smo imenovali samo vršioca dužnosti, pošto je dosadašnji dekan otišao na novu dužnost i ima pet-šest lica koji misle drugačije. Imaju pravo da misle drugačije. Ali, ovde nema razdora. Ja upućujem poziv njima i svima za jedinstvo, da poštuju normativna akta Islamske Zajednice, da se poštuje ustav, zakoni i da radimo shodno njima. Nikako nećemo dozvoliti anarhiju, neposlušnost i da radi ko šta hoće, kako mu se prohte, jer ovo su pitanja koja naše društvo vode ka dekadenciji”, naglasio je g-din Trnava.

Upitan da nije došao kraj koaliciji DPK-DSK, vršilac dužnosti Predsednika, g-din Jakup Krasnići je odgovorio:”Individualnih izjava je bilo i do sada. Mi smatramo da odluke o ukidanju koalicije donose lideri političkih partija i organi političkih partija. Ovom prilikom, s položaja koji imam ne umešam se u odluke koje će doneti dva politička subjekta o ukidanju ili nastavljanju koalicije, iako ja imam svoje lično ubeđenje da zasada treba da se nastavi ova koalicija u upravljanju zemlje sa ovim sastavom koji ima, da bi počele pripreme za izbore i da sa novim izborima stvori jedna koalicija i jedna nova uprava”