V.D. Predsednika Republike Kosova, Dr. Jakup Krasnići je imao radni sastanak sa radnom grupom za Balkan

Strasburg, 20 Januar 2011 godine. Drugog dana boravka u Strasburg, Vršioc Dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići je imao jedan radni sastanak sa Radnom grupom za Balkan, koju sačinjavaju europoslanici koji imaju veće interesovanje za Balkan, a formirana je pod okriljem Komisije za inostrane poslove.

Ovu grupu predvodi austrijski europoslanik Hanes Svoboda, dok njegovi članovi su i Doris Pak, Eduard Kukan, Jelko Kacin, Urlike Lunaček i dr.

Sastanak je prevodio voditelj grupe, Hanes Svoboda, koji je na početku ovog sastanka poželeo dobrodošlicu Vršiocu Dužnosti Predsednika i u kratkim crtama izložio gledišta Grupe Evropskih Parlamentaraca u vezi sa tokom razvoja zadnjih dogadjaja na Kosovu.

G-din Svoboda, se još na početku zadržao na izveštaj Dick Marty-ja, kojeg je ocenio kao čudan izveštaj, bez suštine/supstancije i, na jedan način, on upučuje dozu kritike svom kolegi Dick Marty-ju u vezi ove pokrenute optužbe bez supstancije i u vezi jednog radnog sastanka kojeg je sazvala Kamisija za inostrane Poslove, sastanak kojem se g-din Marty nije odazvao, ne ispoljavajući saradnju sa europoslanicima o ovom pitanju.

On je takodje naglasio i ispoljeno malo povlačenje Dick Marty-ja od njegovog izveštaja, i činjenice da, čini se, i on je shvatio da je to izveštaj bez supstancije.

U nastavku sastanka, na kojem su bili svi članovi ove Radne grupe, ali bilo je i drugih poslanika kao npr. Tarja Fajon i drugi europoslanici, Vršioc Dužnosti Predsednika Kosova, dr. Jakup Krasnići je imao izlaganje o toku razvoja poslednjih dogadjaja na Kosou, govoreći o svim dogadjajima koji su se dogodili od ostavke Predsednika Sejdiu i ličnog primanja te dužnosti s njegove strane, o celokupnom razvoju dogadjaja koji su potpuno u skladu sa Ustavom, počev od obavljanja dužnosti predsednika, organizacije prevremenih izbora itd.

On je takodje govorio i o izbornom procesu, urednom toku ovog procesa, izražavajući takodje i njegove stavove koje je i ranije izrazio o propustima kojih je bilo, i izrazio njegov optimizam da će nezavisne institucije Kosova činiti sve kako bi se otklonile slabosti učinjene tokom izbora i da proces dobije normalan oblik koji i treba.

Govoreći o izveštaju Dick Marty-ja, g-din Krasnići je izrazio ne samo njegov, neto i stav institucija Kosova, da je ovaj izveštaj samo reciklaža istrage sprovedene od Haškog Tribunala 2004 godine i da u nedostatku dokaza tužilaštvo nije moglo podići optužnicu o ovom pitanju.

U nastavku, g-din Krasnići je odgovorio na interesovanja europoslanika o raznim pitanjima. Izvestiteljica Evropskog Parlamenta za Kosovo, Urlike Lunaček, koja je govorila o nepravilnostima primečenih u poslednjim izborima na Kosovu i u njenom izveštaju i javnim izjavama, podnela je pitanje izborne reforme na Kosovu.

Govoreći na ovu temu, g-din Krasnići reče da sadašnji izborni sistem na Kosovu jeste takoreći jedan jedinstveni sistem i Kosovo treba jednu izbornu reformu, podelu u izborne zone i da po mogučnosti liste budu zatvorene.

G-dja Lunaček je takodje govorila i o izveštaju g-dina Dick Marty-ja, naglašavajući da ovaj izveštaj zahteva jednu potpunu istragu i ukoliko ima dokaza, da se utvrde, i da u slučaju da g-din Marty bude imao dokaze, i isti se utvrde, onda akteri treba da se dovodu pred pravdom.

Vezano s ovim, g-din Krasnići reče da, u takvom slučaju, odluku i presudu o tome treba da donese pravda,.

Izveštać Parlamenta Evrope, Jelko Kacin, nakon što je naglasio povoljno učešće srpske zajednice na izbore, zainteresovao se da sazna više u vezi obuhvata srpske zajednice na upravljanje zemljom.
 
S njegove strane, g-din Krasnići reče da će manjinske zajednice učestvovati na upravljanje zemljom kao što su učestvovali i u prošlosti.

Europoslanica Tarja Fajon je pokrenula temu dijaloga za liberalizaciju viza. V.D. Predsednika Kosova reče da sva relevantna ministarstva, čiji posao se nadovezuje sa ovim procesom, kao što je Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Ministarstvo Inostranih Poslova, su u toku preduzimanja svih mera i u stalnom su kontaktu sa institucijama Evropske Zajednice za stvaranje mogućnosti i što bržeg otvaranja dijaloga za liberalizaciju viza.

Sastanak je okončan u duhu prijateljstva i uverenja za produbljenje i nastavak saradnje europoslanika i institucija Evropske Zajednice sa Kosovom.