VD Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići je dočekao predstavnike NVO-„Demokratija na delo“

Vršilac Dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići je danas dočekao na sastanak predstavnike mreže NVO „Demokratija na delo“, koji će vršiti monitoring izbora 12 Decembra.

„Mi smo imali jedan kratak razgovor sa jednom delegacijom „Demokratije na delo“. Zahvalio sam se za njihovo angažovanje koje imaju za celo posmatranje ili monitoring izbora, kako predizborne faze, tako i u faze kampanje, ali i na dan glasanja. Mi visoko cenimo angažovanje „Demokratije na delo“ da pomaganje izbornog procesa u Republici Kosova, za davanje njihovog doprinosa u monitoring ovih izbora koji su važni za Kosovo i za institucije koje će proizaći iz ovih izbora“, reče na jednoj izjavi, nakon sastanka, Vršilac Dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići.

„S naše strane, mi podržavamo „Demokratiju na delo“ za posao koji će obaviti tokom ovog perioda, zahtevajući da njihovo angažovanje bude u službi demokratije, u službi slobodnih izbora, pravednih izbora i u ovom smislu iman poverenje da će „Demokratija na delo“ nastaviti da izvrši njene zadatke onako kako je i preuzela na sebe“, reče on.

Dok Ismet Kryeziu, rukovodilac mreže NVO „Demokratija na delo, nakon sastanka je izjavio: „Mi smo danas informirali kao „Demokratija na delo“ Ured Predsedništva Kosova sa pripremama koje izvršavamo za izborni proces, s zbivanjima koja se odigravaju na terenu i sa našim angažovanjem u celokupnom toku, sada gde se nalazimo na promatranju izborne kampanje, monitoring troškova političkih subjekata ili izborne kampanje, pisanih i elektronskih medija i o našim planovima za angažovanje naših posmatrača u izbornom procesu, uglavnom na dan izbora“.

Upitan šta smatrate kao izazov tokom praćenja izbornog procesa 12 Decembra, g-din Kryeziu je naglasio: „Mislim da izborni proces kao celina jeste izazov. To je proces koji proizvodi institucije, proizvodi pravo građana od dana izbora, tako da jeste izazov, u celini. Našim trajnim angažovanjem i posvećenjem mislim da ćemo savladati ovaj izazov. Izazov je bilo kratko vreme, koja nam je trebala u ovom procesu za praćenje posmatrača, za njihovu obučavanje ali i druge tehničke pripreme za 5000 posmatrača koje ima „Demokratija na delo“. Ovo je bio jedan izazove, a sada se nalazimo u finalnoj fazi obuke na terenu i mislim da smo u jednoj dinamici i planu ubrzanog delovanja i u toku smo savladavanja i ove poteškoće“.

Dok, upitan da li će „Demokratija na delo“ učestvovati i na monitoring izbora na sever, g-din Kryeziu reče: „Mi ćemo učestvovati ne sever. Zajedno sa nama je i jedan partner srpske zajednice, što znači da mi imamo angažovane posmatrače Srbe sa kojima smo obavili obučavanje i druge aktivnosti i imamo ih u svim glasačkim mestima Kosova, dakle pokrivamo ih u celosti, bez obzira u kojoj regiji ili delu se nalaze“.

Da li će se tražiti podrška međunarodnih misija, naročito EULEX-a, za sever Kosova, za zaštitu kutija i glasačka mesta, bilo je pitanje za VD Predsednika, g-dina Jakup Krasnići.

„Pa mi smo zahtevali od svih međunarodnih mehanizama, kako na Kosovu tako i van Kosova da promatraju izbore 12 Decembra i mi verujemo i nadamo se da gde god bude trebalo i EULEX, ali možda i KFOR će izvršiti njihove zadatke koje će se zatražiti od institucija Kosova, alu uvek trebamo imati u obzir posao koji trebaju da izvrše institucije Kosova“, reče on, dodajući da su glavni odgovorni institucije i mehanizmi koje je uspostavila država Kosova.

Upitan da li ste podneli zahtev Evropskom Savetu za promatranje izbora i kako gledate na pozive da Kosovska Policija na severnom delu, kada je reč o Srbima, da ne nadgleda izbore, VD Predsednika je naglasio: „Vi znate da Kosova nije predstavljena u Savet Evrope. Ipak, kao institucije nismo uputili zahtev, i nije ni zahtevano, ali svim drugim institucijama Evropske Zajednice smo pravovremeno uputili poziv. Ipak, bit će jedno posmatranje moguće ne kako bi bilo kad bi izbori bili redovni, ali verujem da će posmatranja biti i od Mreže Evropskih Organizacija za Monitoring, bit će toga i od Demokratije na delo, sve političke partije će imati njihove komisionere i posmatrače i očekujemo da oni izvrše njihove zadatke odgovorno, upravo kako nalaže zakon. Mi verujemo da komandni lanac Policije Kosova je jedan komandni lanac i celokupna Kosovska Policija je odgovorna za izvršavanje svojih obaveza kao što nalaže zakon i Ustav“.

Dok upitan ko će da potvrđuje izbore od 12 Decembra, g-din Krasnići je odgovorio: „ Potvrđivanje izbora od 12 Decembra, vrši Centralna Izborna Komisija i potom poslednja reč pripada Predsedniku na dužnosti. Me već imamo Predsednika na dužnosti i mada Predsednik na dužnosti na neki način je deo ovih izbora, nastojaću da obaveze koje proizilaze iz zakona i Ustava obavljam onako kako nalaže zakon i ustav“.