VD Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići je dočekao jednu delegaciju ENEMO-e

Vršilac Dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići je primio ja sastana jednu delegaciju Evropske Mreže Organizacija za Posmatranje Izbora(„ENEMO“), koja će posmatrati izborni proces od 12 Decembra u našoj zemlji.

Govoreći o sastanku sa predstavnicima ENEMO-e, koji su došli posmatrati izbore na zahtev institucija Republike Kosova, Vršilac Dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići, reče da ih je upoznao sa tokom zbivanja ovih dana u našoj zemlji, o izbornoj kampanji i o važnosti izbora od 12 Decembra, koja je dosta velika za Kosovo, za demokratska zbivanja i za demokratske institucije koje će proizaći sa izbora.

“Mi verujemo i nadamo se da će ovi izbori biti slobodni, pravedni i pošteni,. Drago nam je što će mreža organizacija ENEMO biti prisutna na Kosovu, da će dati svoju ocenu i za predizborni period, kao i za dan izbora. Mi očekujemo i želimo da sve teče shodno onome kako predviđa zakon i Ustav Republike Kosova“, reče Vršilac Dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići.

S njegove strane Zlatko Vujović, šef misije ENEMO za nadgledanje izbora na Kosovu, reče da su zadovoljni da su dobili poziv za promatranje izbora na Kosovu i što će biti jedina međunarodna misija koja će vršiti monitoring izbora. Misija je prisutna na Kosovu, bit će tu na dan izbora i posle njih, sve do proglašenja konačnih rezultata izbora.

„Misija ENEMO će imati 170 posmatrača za dan izbora, takođe si ovde i 20 dugoročnih posmatrača, koji su članovi Centralne Kancelarije ENEMO. Predstaviti ćemo preliminarne rezultate, jedan dan posle izbora, dok konačni izveštaj, koji će biti zvaničan, će se podneti oko mesec dana nakon dana izbora i bit će objavljen za sve zainteresovane“, naglasio je Vujović.

Upitan u vezi činjenice da su se zvanični organi Srbije obratili Srbima Kosova i pozvali ih da ne izlaze na izbore, Vršilac Dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići je odgovorio: „Nama je žao ukoliko su zvanični organi Srbije učinili takav poziv. Ipak, mi se nadamo i očekujemo da Srbi građani Kosova koriste njihovo pravo da budu deo ovih izbora i da budu demokratskih procesa na Kosovu, ali da ujedno budu i integrirani deo institucija na Kosovu i deo javnog života u opšte“.

Dok, upitan u veri dosadašnjeg odvijanja dosadašnje izborne kampanje, on reče: „Ja vodim tihu kampanju i u ovom pravcu mislim da se i vi slažete da sam u neravnopravnom položaju sa drugim kandidatima koji se takmiče. Ono što hoću reči jeste da do sada u opšte izborna kampanja teče dobro, mada ponegde se primećuju ne argumentovane reči, ali i ovo smatram da je u granicama izborne kampanje i demokratskih procesa kroz koje prolazi Kosova“.