V.D. PREDSEDNIKA REPUBLIKE, DR JAKUP KRASNIĆI SE SASTAO SA PREDSEDNIKOM ALBANIJE BAMIR TOPI

Tirana, 14 Januar 2011 godine- Vršioc Dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići, je danas dočekan od Predsednika Albanije, Bamir Topi.

Na ovom vrlo toplom i prijateljskom sastanku, V.D. Predsednika Kosova, dr. Jakup Krasnići i Predsednik Republike Albanije, g-din Bamir Topi su razgovarali o pitanjima saradnje izmedju dve zamlje, o političkoj situaciji u dvema zamljama te o dosta prepričanom izveštaju Dick Marty-ja koji će biti predmet razmatranja Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope.

U Nastavku dajemo transkript Konferencije za medije, Predsednika Topi i Vršioca Dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići, održane nakon sastanka.

Predsednik Albanije, g-din Bamir Topi:

Posebna mi je čast i zadovoljstvo da još jednom izrazim visoko poštovanje za visokog predstavnika Kosova, za V.D. g-din Krasnići sa kojim smo imali jedan topao razgovor, jedan istovremeno poslovni i prijateljski razgovor da zajedno raspravljamo sva pitanja saradnje izmedju naših dveju zemalja koje doživljavaju sve više novih zbivanja, za diskusiju o odnosnoj političkoj situaciji u dvema našim zemljama i naravno za diskusiju o vrlo raspričavanom izveštaju Dick Marty-ja, koji će biti predmet razmatranja u Parlamentarnoj Skupštine Saveta Evrope.

Naravno, stav albanske države je jasan, prevashodno mi hrabrimo političke lidere Kosova, institucije Kosova za što brže konstituisanje ustavnih institucija Parlamenta, Predsednika, Vlade Kosova, za nastavljanje plana obnove novog Kosova, slobodne, nezavisne i suverene države i radi korišćenja svih realnih mogućnosti saradnje u regionu, ali i šire, bilo kada se radi o uključivanju jedne države u ovoj liniji, ali i radi nastavljanja s novim priznanjima Kosova.

Razgovarali smo i o potrebi institucionalne i ekonomske saradnje izmedju naših dveju zemalja, šanse su velike i postoje sve mogumogučnosti, sav teren, da institucije svih nivoa nastavljaju ovu saradnju, povečaju saradnju, jer Albanija i Kosovo su važni donatori regionalnog mira i saradnje izmedju zemalja regije i ujedno vrlo jasan pokazatelj profila zapadnog opredeljenja naših dveju zemalja.

Ja sam stalno, u razgovoru sa medjunarodnim partnerima, naveo da se nova država Kosovo dokazala jednom mudrom umerenom politikom u regionu, povečavajući mogućnosti saradnje sa zemljama koje su je priznale, ali ujedno izražavajući spremnost za diskusiju o tehničkim pitanjima i sa Srbijom.
Sigurno da, Srbija kao jeda zemlja balkanske regije, se politički izjasnila, bar deklarativno, da traži da bude učesnik saradnje i članstva u perspektivi evropske porodice, ali, naravno sve počinje od unutrašnjih politika, nastavlja se u regionalnoj saradnji, povečanje standarda, kako bi bili spremni za prijem u evropsku porodicu i mi uvelike doprinosimo ovoj saradnji u regiji, bez ijedne predrasude, bez ikakvog kompleksa o odnosima u prošlosti.

Želimo uspostavljanje jedne regionalne klime saradnje zasnovane na legitimno pravo svako suverene države, ali i parametara koje ima Evropska Zajednica, Evropski Savet i svi medžunarodni organi koji promoviraju politiku dijaloga i saradnje.

Na poseban način smo fokusirani na potrebno institucionalno  reagiranje obeju naših zemalja na sinhron način u Savet Evrope što se tiće izveštaja Dick Marty-ja.

Albanska država, sve institucije su pravovremeno reagovale, iznele su svoj službeni stav o ovom izveštaju, sa kojim vi ste već upoznati i mogu reći da smo tretirali jedan izveštaj koji se ne zasniva na činjenice i dokaze, svakako smo pokazali punu spremnost svih institucija da budu transparentne, da se još jednom ponovi istraga, još jednom kažem da se ponovi istraga, jer je ranije bilo jednom istraženo o ovim pitanjima i utvrdilo nepostojanje takvog dela.

Svakako, dok već postoji jedan izveštaj jednog člana SE, uz maksimalno poštovanje  za Savet Evrope, čiji smo mi član, svakako da ćemo ješ jednom dokazati da ove takozvane činjenice ne postoje.

Svakako, da mi hrabrimo i tehnički dijalog izmedju Kosova i Srbije, uvek polazeći s pozicije slobodnih i suverenih država, ali ja lično mislim, da se ovaj dijalog postavlja konkretan teren razjašnjavanja nekih stvari koje su veštački nametnute uz sponzorstvo ličnosti tradicionalno poznatih po stavu protiv nezavisnosti Kosova, pothranjujući političkim stavovima ili falsifikovanim činjenicama, da bi izvitoperio jednu odredjenu realnost, ne doprinoseći klimi regionalnog mira, i onda postoje sve mogučnosti da se razgovara o tehničkim pitanjima.

Ja želim da se, kao Predsednik Republike Albanije, pridržim stavu da se stvari smeštaju na konkretan teren i pozivam da sve što se odnosi na tragićnu prošlost ovog napačenog naroda da se razjasni, jer je to zadatak specifičnih institucija i medžunarodnih institucija da istinu utvrde, ali s druge strane oni koji traže mrtve činjenice, će biti toliko predisponirani da traže žive dokaze jer i u njihovoj teritoriji se kreće, ne znam da li uz ili bez dozvole, ne želim prejudicirati, jedan kriminalac označen kao ratni zločinac Ratko Mladić.

Obaveza je svih da doprinose borbi protiv zla, da se zločinci dovedu na klupu medžunarodnog prava, radi smirivanja duše onih koji su bili žrtve genocida, ali i da bi sagradili jednu budućnost našim zemljama koje su nesumnjivo projektirane, na vrlo jasan način, u evro-atlantsku perspektivu.

U duhu ove saradnje, ovim duhom i te kako gradjanski i civilno predisponiranim, ćemo saradjivat svi u celom regionu, kako bi balkanski region jednom zauvek dokrajčio s retorikama ultranacionalističkih pozicija, medjunacionalnih bitaka, koje su Balkanu i našim narodima skupo koštale, za uspostavljanje jedne politički mirne regije, ekonomski razvijene i u funkciji jednog tržišta od preko 50 miliona stanovnika.

Ovo je duh kojem se mi pridržavamo, ovo je duh kojeg mi zajedno upučujemo i prenosimo zasnovanog na argumentima i racionalnosti bivajući potpuno otvoreni za saradnju i kažemo onima koji imaju dokaze za podnošenje da ih predstave i predaju EULEX-u, Medžunarodnom Sudu i na taj način sve usmere na institucionalno područje kao što se zahteva od strane medžunarodnih institucija.
Ovo je pozicija, i još jednom g-dine Krasnići vam se zahvaljujem za ovu posetu i podržavam vas u vašoj važnoj dužnosti. Hvala.

V.D Predsednika Kosova, dr. Jakup Krasnići:

Bilo je mi je čast i zadovoljstvo za mene i delegaciju koju predstavljam, ostvariti jednan srdaćan, bratski sastanak sa Predsednikom Topi, koji se tokom svih ovih godina držao i nastavlja se pridržavat jednom dostojanstvenom stavu, ne samo za Albaniju, nego i za sve albance u službi jedne politike stabilnosti za celu našu regiju.

Mi smo danas razgovarali u vezi Kosova, o političkim zbivanjima na Kosovu, o političkim zbivanjima koja se dešavaju za Kosovo i oko Kosova u našem kontinentu.

Mi smo ubedjeni da naše dve zemlje, institucije naših dveju zemalja, imaju dosta potrebe da koordiniraju poslove u više oblasti života i ovu novu realnost, nastalu tokom ovih deset i više godina u našoj regiji, nakon proglašenja nezavisnosti, nakon izgradnje nacionalnog autoputa su stvorene premise koje trebamo koristiti za povećanje saradnje u oblasti ekonomskog razvoja , u oblasti obrazovanja, u oblasti trgovine izmedju naše dve zemlje, u oblasti kulture.

Naravno da mi imamo potrebe da koordiniramo ne samo ovu saradnju izmedju naših dveju zemalja, nego da saradjujemo radi uzdizanja koodinacije izmedju zemalja regije Balkana, kako bismo unapredili saradnju i u medjunarodnim odnosima. Smatramo da Kosovo i Albanije imaju više toga zajedničkog i stvoreni su uslovi da iskoristimo ove okolnosti za unapredjenje ekonomskog razvoja, za razvoj demokratije, ali i za razvoj diplomatije naših dveju zemalja u odnosima sa medžunarodnom zajednicom.

Ja sam ubedjen da će ovi naši susreti služiti za unapredjenje svih ovih koordinacija u svim oblastima života i verujem da Albanija ima veliku tradiciju i u planu diplomatije, koju će Kosovo koristiti.

Albanija će pomoći Kosovo da bismo zaista uspeli ostvariti jedan novi imidž i za Albaniju, i za Kosovo, i za albance.

Mi smo ubedjeni, da izveštaji kao što je ovaj izveštaj izveštaća Saveta Evrope, su izveštaji koji se iniciraju iz krugova koji ne žele dobro Kosovu, državi Kosovo, razvoju demokratije na Kosovu, ali po svemu sudeći odredjeni krugovi ne žele dobro ni albancima u opšte.

S toga, albanci u našoj regiji imaju obavezu da povećaju saradnju, da povećaju koordinaciju kako bi se zajedno suprotstavili svim antialbanskim krugovima, svim antidemokratskim krugovima, jer na kraju krajeva albanci, i na Kosovu i u Albaniji, su opredeljeni za evropske vrednote, i žao nam je za predstavnike zemalja sa kojima se mi ponosimo sa evropskim vrednotama nepravedno napadaju dostignuća Kosova i albanskog naroda u opšte.
Ubedjen sam da se zajednički, ovim zlonamernim napadima na dostignuća naše regije a napose na dostignuća na Kosovu ćemo zajednički na institucionalan način odgovarati.

Zahvaljujem se na pažnju.

Pitanje 1: Vi ste s pravom primetili da ima nastojanja da se povrede možda najviše albanske moralne vrednote i preko izveštaja Dick Marty-ja. Reference već istorijski identifikovanih krugova, ali u zadnje vreme na albanskoj političkoj sceni imamo rastrojstvo što se tiće političke performanse, bilo u Albaniji, bilo na Kosvu, putem spletkarenja u državnim kancelarijama, ili putem rastrojenih izbora na Kosovu

Da li mislite da je albansko društvo u krizi, da li rizikuje upasti u duboku moralnu krizu i kako vi vidite prevazilaženje ove krize?

V.D Predsednika, dr. Jakup Krasnići: g-dine Bajrami, ja mogu reći da dok četvrta vlast, kao što su mediji, ima mogučnosti objaviti deformacije albanske politike i njenu rastrojenost, ne slažem se da je to defekt albanskog društva, to je defekt odredjenih individua, može biti defekt i kojeg političkog dela, ali nikako nije defekt albanskog društva. Na kraju krajeva, i vi, medije, ste deo albanskog društva i smatram da albansko drulštvo je u redu, ali ima pojedinaca i individualna pitanja te pitanja političkih grupacija nikada ne treba nadovezati sa svim albancima ili sa celokupnim albanskim društvom.

Pitanje 2: Imali uticaja izveštaj Dick Mary-ja, kao i trajanje izbornog procesa na Kosovu na formiranje Ekipe za dijalog sa Srbijom?

V.D Predsednika, dr. Jakup Krasnići : Ja hoću da verujem da izveštaj izveštaća Saveta Evrope, je imao veće refleksije na domaće i evropsko javno mnjenje, nego u krugovima odlučivanja u Evropskoj Zajednici, nego u profesionalnim institucijama koje su odgovorne za istragu zbog činjenice što je ono što je pokrenuo Dick Marty već istraženo i Medžunarodni Sud u Hag se bio povlačio, s razloga što nisu postojale neophodne činjenice i dokazi potrebi tom sudu.

Koliko reflektira ovaj izveštaj na mogućnosti odvijanja tehničkog dijaloga izmedju Kosova i Srbije ne mogu prejudicirati, ali mogu reči da se Kosovo nalazi u fazi okončanja opštih izbora, očekujemo definitivni odgovor nezavisnih izbornih institucija. Konstituisanje Skupštine i institucija proizašlih iz Skupštine i u okolnostima kada na Kosovu imamo nove institucije, kada ćemo možda imati i jednu refleksiju odredjenih institucija Evrope, sigurno da mi niti u ijednoj fazi nismo bili protiv razgovora jer smo ubedjeni da su ovi razgovori za dobrobit naših dveju zemalja.

Ovi razgovori mogu se odvijati i održat će se ukoliko su u interesu naših dveju zemalja, ukoliko su u interesu i albanaca koji žive u Srbiji, i u interesu srba koji žive na Kosovu.

Ukoliko neko pokušava da ovaj dijalog usmeri da samo jedna strana dobije, ja sam ubedjen da će ovaj dijalog biti vrlo težak, bit će dugotrajan razgovor i sigurno da kosovska strana nije spremna ući i trguje kako bi štogod izgubila i oštetila ono što je postigla tokom ove dekade.

Pitanje 3: g-dine Predsedniće, da li mislite da će se certifikovat izbori do kraja marta ili će  na osnovu zakonskog automatizma zemlja ići na prevremene izbore i da li je Kosova spremna za nove izbore?

V.D Predsednika, dr. Jakup Krasniqi : Iako smo o izborima govorili dosta, želim reči da izborima od 23 Januara, koji će se održati u Mitrovici, se zaokružuje izborni krug izbora započetih 12 Decembra 2010 godine. Certifikovanje očekujem ne u Martu, nego g najdalje prvih deset dana meseca Februara i kraj Februara ili početak Marta ja sam dosta ubedjen da će se konstituisati Skupština Kosova i da će se izabrati predsednik i njena vlada.