V.D. PREDSEDNIKA KOSOVA, JAKUP KRASNIĆI JE PRIMIO AMBASADORA HOLANDIJE NA KOSOVU

Vršioc dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići je danas primio na sastanak novoimenovanog ambasadora Holandije u našoj zemlji, g-dina Robert Eduard Bosch, koji je, g-dinu Jakup Krasnići predao akreditivna pisma.

Na sastanku se razgovaralo o aktualnim zbivanjima u zemlji i regionu.

V.D. Pedsednika, g-din Jakup Krasnići je čestitao imenovanje ambasadoru, uz želje za uspeh u radu i ovom prilikom zahvalio  državu Holandiju za trajnu pomoći koju je dala i nastavlja dati Republici Kosova.

On je naglasio da je večito opredeljenje naroda i institucija naše zemlje za euro-atlantsku integraciju, cilj ovaj u pravcu kojeg država Kosovo trajno radi očekujući što brže njegovo ostvaraenje.

Sa svoje strane, ambasador Bosch reče da njegova država podržava što bržu integraciju naše zemlje u ovim strukturama, za šta će i on kao ambasador trajno da doprinese, dok je naglasio interes za produženje vrlo dobre postojeće saradnje izmedju Kosova i Holandije.