V.D. PREDSEDNIKA KOSOVA, DR. KRASNIĆI JE DOČEKAO UPRAVLJAĆE OZSLJP

Vršilac dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići dočekao jednu delegaciju OZSLJP, predvođene od g-dina Behxhet Shala izvršni direktor Odbora.

Tokom ovog sastanka, V.D. Predsednika Kosova, dr. Jakup Krasnići je visoko cenio rad Odbora za Zaštitu Slobode i Ljudskih Prava, obećavajući institucionalnu podršku u svim oblastima koje se odnose na ljudska prava.

Upravljači OZSLJP, nakon što su se zahvalili V.D. Predsednika g-dinu Krasnići za doček, zatražili od njega da se poveća broj pomilovanih i da proces izbora osuđenih lica koji dobiju pomilovanje bude što više transparentan.

Ovom prilikom, oni su predali g-dinu Krasnići  pismeni zahtev i preporuke u vezi pomilovanja.