VD Predsednika Kosova, dr. Jakup Krasnići se sastao sa g-dinom Sahit Dragaj, predsednikom Partije Penzionera Kosova

U okviru konsultacija sa parlamentarnim i neparlamentarnim subjektima zemlje, Vršioc dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići, je danas primio na sastanak g-dina Sahit Dragaj, predsednika Partije Penzionera Kosova (PPK).

Na sastanku se raspravljala nastala politička situacija u zemlji.

V D Predsednika Kosova, dr. Jakup Krasnići će i narednih dana nastaviti sastanke sa predstavnicima političkih partija.

U tom nastavku, g-din Krasnići će sutra održati jedan zajednički sastanak sa svim političkim subjektima koji su predstavljeni u Skupštini Kosova.