VD Pedsednika Kosova, dr. Jakup Krasnići je dočekao Američkog Državnog Sekretara Hillary Clinton

VD Predsenika Kosova, dr. Jakup Krasnići, zajedno sa Premijerom Thači, su danas dočekali Američkog Državnog Sekretara Hillary Clinton.

Vršioc dužnosti Predsednika Kosova, dr. Jakup Krasnići, nakon što je izrazio dobrodošlicu sekretarki Clinton, visoko je cenio istorijsku ulogu Sjedinjenih Američkih Država i nje lično za Kosovo.

„Izražavam poštovanje i zahvalnost naroda i institucija Kosova za SAD-e i za Vas lično. Vaša poseta je potrvrda konsekventne politike Sjedinjenih Američkih Država  za pomoć Kosovu i za produbljenje naših odnosa“, naglasio je g-din Krasnići.

On je informirao Sekretarku Clinton za opštu situaciju u zemlji, za konsolidaciju i političku stabilnost i bezbednost, za produbljenje reformi, te za proces pomirenja i medjunacionalnog razumevanja.

Tokom sastanka, V D Predsednika Krasnići je rekao da nezavisnost Kosova je dopinela jačanju politićke stbilnosti i bezbednosti ne samo na Kosovu, nego i u celoj regiji, napominjući ovde i legitimnost nezavisnosti Kosova koju je potvrdio i Medžunarodni Sud Pravde i Rezolucija Generalne Skupštine OUN o Kosovu.

Takodje, V.D Predsednika, dr. Krasnići je izrazio spremnost institucija zemlje za dijalog sa Republikom Srbijom o pitanjima od zajedničkog interesa, koje bi poboljšale praktični život gradjana.

Po njegovom mišljenju, koordinacija sa SAD-e u svim procesima će se nastaviti uz produbljenje iskrenog prijateljstva.
Dok, Američki Državni Sekretar Hillary Clinton, je potvrdila nastavljanje opšte podrške Sjedinjenih Američkih Država za Kosovo.