U.D. i Presidentit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup Krasniqi i shkroi Presidentit të Hungarisë, z.Pál Schmitt