Tužioci i sudije iz nevećinske zajednice položili zakletvu pred predsednikom Thaçi-jem

Priština, 24. oktobar – Predsednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi u skladu sa njegovim ustavnim i zakonskim nadležnostima, u skladu sa predlogom Tužilačkog saveta, danas je dekretima imenovano 40 novih državnih sudija i 13 novih državnih tužilaca iz nevećinske zajednice.

Predsednik Thaçi je nakon ceremonije polaganja zakletve čestitao svim novim tužiocima i sudijama, pružajući im podršku u njihovom svakodnevnom radu.

„Kosovo je izgrađeno nad ustavnim, sveobuhvatnim principima, principima jednakosti i slobode svakog pojedinca. Kosovo je usvojilo adekvatne mere promovisanja potpune i efektivne jednakosti među pripadnicima zajednica na svim životnim, ekonomskim, društvenim i kulturološkim poljima“, istakao je predsednik.

On je rekao da dekretiranje sudija i tužilaca iz nevećinskih zajednica u potpunosti predstavlja multietničku prirodu Kosova.

Prema njegovom mišljenu, Kosovo je konstantno vršilo i vrši reforme u sudskom i tužilačkom sistemu, sa jedinim ciljem da sudski i tužilački sistem što bolje funkcionišu.

„Na ovom putu mi smo imali i podršku naših međunarodnih prijatelja, kojima se zahvaljujemo. Sudije i tužioci imaju veliku ulogu u životu građana, bez obzira na njihovu rodnu, rasnu, versku ili nacionalnu pripadnost“, dodao je predsednik.

On je rekao da je na njihovim plećima velika odgovornost, za koju u potpunosti veruje da će znati da je nose, a građani naše zemlje će se osećati bezbednim i jednakim pred zakonom.

„Pozdravljam vašu spremnost da se integrišete u kosovsko pravosuđe i da radite u skladu sa kosovskim zakonodavstvom. Takođe, pozdravljam vašu spremnost da vašu funkciju sudije, odnosno tužioca, izvršavate  časno, odgovorno i nepristrasno, poštujući pravila profesionalne etike“, rekao je predsednik Thaçi.
 
Sudski savet Kosova i Tužilački savet Kosova, u skladu sa njihovim ustavnim i zakonskim odgovornostima, smatrali su kao afirmativni postupak njihov predlog o povećanju broja sudija i tužilaca iz nevećinske zajednice, kao što je određeno Ustavom,  Zakonom za zaštitu od diskriminacije i Sporazumom o pravdi, koji je postignut u Briselu, 10. februara 2015. godine, a koji je nastavak sporazuma koji je ratifikovan od strane Skupštine Zakonom Br. 04/L-199.

Njihovo dekretiranje je jedna od afirmativnih mera koje institucije Republike Kosovo preduzimaju kako bi se postigla potpuna i efektivna jednakost pripadnika zajednica na svim životnim, ekonomskmi, društvenim, političkim i kulturološkim poljima.

Aktom polaganja zakletve se u potpunosti sprovodi Sporazum o pravdi koji je postignut u Briselu 10. februara 2015. godine.