SEJDIU: USVAJANJE REZOLUCIJE ZA KOSOVO U GENERALNOJ SKUPŠTINI OUN JESTE JEDAN NOVI I VRLO VAŽAN MOMENAT ZA KOSOVO

“Usvajanje Rezolucije za Kosovo u Generalnogj Skupštini OUN jeste jedan novi i vrlo važan momenat za Kosovo, kojim se zatvara ciklus svih nastojanja Srbije, ali i drugih koji su oklevali u pokretanju dinamičnijih procesa priznanja nezavisnosti Republike Kosovo, i ovime na najbolji način evoluira mišljenje Medjunarodnog Suda Pravde u vezi proglašenja nezavisnosti Kosova“, naglasio je Predsednik Sejdiu, danas na konferenciji za štampu, nakon povratka iz New York-a, gde je Generalna Skupština OUN usvojila rezoluciju podnetu od Srbije, i u koordinaciji sa zemljama Evropske Zajednice.

Nadalje, Predsednik Sejdiu reče da Generalna Skupština, ne samo što prima k znanju, nego naprosto priznaje validan rezultat u smislu davanja podrške i ovom prilikom  se zatvara/okonča sve što se odnosi na daljnja kretanja o statusu Kosova onih koji su imali razne iluzije.

U tekstu rezolucije, nastavio je PredsednikSejdiu, se nalazi i poziv za dijalog izmedju Kosova i Srbije.

„Kosovo nikada se nije oklevala razgovarati o važnim temama od interesa za gradjane dveju suverenih zemalja i naravno da će saradjivat“, reče on.

Medju temama koja mogu biti predmet razmatranja institucija Kosova, Predsednik Sejdiu je spomenuo pitanje slobodnog kretanja gradjana, pitanje sprečavanja organizovanog kriminala, pitanje povratnika, nestalih lica, pitanja koja se odnose na ekonomsku saradnju, regionalnu saradnju, ali i drugih aspekata koji se odnose na saradnju izmedju zemalja, ali uvek na nivou suverenih država i nikada na drugom nivou.

Govoreći o sastancima u New York, Predsednik Sejdiu je spomenuo sastanke koje je delegacija Kosova održala sa predstavnicima zemalja članice Arapske Lige, sa predstavnicima zemalja Caricom-a te jedan dosta obečavajući sastanak sa drugim predstavnicima zemalja Islamske Konferencije.

Predsednik Sejdiu reče da u svim osvim sastancima se razgovaralo o pitanju priznanja nezavisnosti Kosova, i izrazio njegov uverenje da će doći do jednog prirodnog pozitivnog toka priznanja i da ostaje da suverene zemlje odluće koji će biti momenat priznanja, što je pitanje odlučivanja svake pojedinačne zemlje, ali mogu slediti i zajednicčke odluke u okviru njihove koordinacije.

Na ovoj konferevciji za štampu, Predsednik Sejdiu je podsećao i na jedanaestu godišnjicu terorističkih napada na SAD.

„Danas je 11 Septembar i ovom prilikom u ime naroda Kosova i u ime institucija zemlje želim izraziti solidarnost naroda Kosova sa američkim narodom za vreme i momenat koji su doživeli 11 Septembra 2001 godine, i razume se solidarnost sa porodicama žrtava. Prema tome u ovim momentima smo uvek uz njih u smislu dostojanstvenog opredeljenja  za bliskost i naše saosećanje boli sa svim ovim ljudima i izražavamo duboku zahvalnost za ono što su Sjedinjene Američke Države učinile za Kosovo“, reče Predsednik Sejdiu.

Upitan da li treba se pobojati da je Srbiji obećano nešto više kako bi ona odustala od prve, prethodno podnete, rezolucije, Predsednik Sejdiu je odgovorio: “Ne, nema nejednog obećanna i neka niko ne ostaje na ideju ili špekulaciju da može postojati nešto drugo vezano s tim a da nije realno objavljeno. Ono što je raspravljeno, jer smo imali jedan vrlo sadržajan sastanak sa predstavnicima zemalja Kuint-a, kao što smo imali i ovde u Prištini, onde sa ambasadorima ili stalnim predstavnicima zemalja Evropske Zajednice i Sjedinjenim Američkim Državama, i zajedno smo se zauzimali u dubokoj analizi svega onog što se dogodilo do momenta/vremena kada je podneta nova rezolucija, jer je bilo ideja da se neće prihvatiti kao tekst, i naša zajednička borba je bila kako obezbediti broj, i verujem da je bilo potpune garancije da je Srbija vrlo dobro znala da će se poraziti u Generalnoj Skupštini i tom prilikom je takav dokumenat povućen. Ja navodim da ono što je uvek bitno je to da nikada neće biti pregovora o pitanju nezavisnosti i suverenosti zemlje, o pitanju integriteta zemlje, o pitanju unutrašnjeg uredjenja Kosova, ali će ove teme biti u interesu saradnje“.

Dok, odgovarajući na neka pitanja u vezi sa severom Mitrovice, da li se može pričati o jednom specijalnom statusu ovog dela, Prdsednik Sejdiu je rekao da jedno takvo rešenje nije prihvatljivo za institucije Kosova, koje su iznele svoje mišljenje i naš vrlo jasan stav je poznat.

On, takodje reče da, što se tiće severa zemlje, neće biti odstupanja od sprovodjenja Paketa Ahtisaarija. Stav institucija Kosova, reče on, jeste realizacija Ahtisaarijevog Paketa, da se investira dosta kao i u drugim delovima zemlje, ali da se dosta investira u zajednički projekat naravno u saradnji i uz medjunarodno prisustvo i u smislu ekonomskog razvoja.

U našim osečanjima nikad nije bilo zaostajanja nego su bile dosadašnje objektivne okolnosti one koje su ostavile na nasledje pisutne poteškoće. Medjutim, za nas je važno postojanje jednog pristupa koji je učinjen/primenjen u zadnje vreme sa dodelom miliona evra za odredjene projekte, ali naravno da se sprovedu i koordinirani politički postupci uz medjunarodnu zajednicu, takdoje uz realizaciju rezultata i efikasnosti u oblasti vladanja zakona.

Upitan, medjutim, oće li biti ili neće biti tema budućih pregovora pitanje severa, Pedsednik Sejdiu je odgovorio: „Ne, apsolutno neće pitanje severa kao separatno pitanje, ali će biti pitanje važnih akcija koje treba preduzeti institucije Kosvova u saradnji i u okviru gorenavedenog okvira, ali naravno da mi smo konsekventni u sprovodjenju projekta Ahtisaarija, i sa projetktom Ahtisaari potrebna je i jedna podrška iz Republike Srbije“.