Sejdiu: Rrota e historisë nuk mund të ndalet dhe as të kthehet pas