Sejdiu: Kushtetutshmëria dhe ligji janë alfa dhe omega e zhvillimit të Kosovës