Sejdiu: Kosova ka zgjedhur rrugën e progresit, jo të konfrontimeve