Sejdiu: Kosova je jedan opis uspeha

Nju-Jork, 21 Septembar 2010 – Predsednik Republike Kosova, dr. Fatmir Sejdiu, Pemijer Hashim Thaçi i Premijer Republike Albanije, dr. Sali Berisha su danas učestvovali na jednom sastanku sa članovima APEN-a, organizam koji obuhvata oko sebe profesionalce i preduzetnike Albance koji žive i rade u SAD-e.

„Obavljeni posao tokom zadnjih godina, kako u Albaniji tako i na Kosovu izražava odlučnost institucija i građana dveju naših zemalja za kretanje u pravcu progresa sa mnogo bržim koracima“, naglasio je Predsednik Sejdiu govoreći pred mnogo učesnika.

Fokusirajući se na zbivanja na Kosovu, Predsednik Sejdiu je naglasio da od proglašenja nezavisnosti pa na dalje, Kosovo je jedan opis uspeha.

Na ovom putu, on reče da preduzetnici Albanci u SAD-e mogu pomoći u razvoju naše zemlje sa idejama i konkretnim inicijativama.

On reče da najveći posao koji treba da se urade institucije Kosova jeste da Kosova obezbedi što više novih priznanja i da što pre postane član međunarodnih institucija, kao i druge zemlje porodice slobodnih zemalja.

„Usprkos nastojanjima da zabrane naše kretanje, događaji zadnjih tri-četiri meseca je jako povoljne za Kosovo. Mišljenje Međunarodnog Suda Pravde je poseban pečat velike odluke od 17 Februara 2008 godine, reče Predsednik Sejdiu, dodajući da kasnije usvajanje rezolucije u Generalnoj Skupštini OUN je bilo „jedno prihvatanje konsenzusa, jedno usvajanje i ocena uspešne pripovesti koje smo prevazišli do sada“.

Kosova ima mnogo izazova, naglasio je Predsednik Sejdiu, ali istovremena je i posvećenost da ih savladamo sa svim našim prijateljima. „Želim izraziti zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama, zemljama Evropske Zajednice i da izrazim večitu i prirodnu zahvalnost za Republiku Albaniju za veliki posao koji čini u podršci Kosovu“, reče Predsednik Sejdiu.