Sejdiu: Kosova është atdhe i të gjithë qytetarëve të saj pa dallim etnie a besimi