Sejdiu: Korrupsioni nuk mund të luftohet nga askush tjetër, por nga sistemi gjyqësor dhe prokurorial