Reduktimi i trupave të KFOR-it krahas ngritjes së kapaciteteve të sigurisë në vend