Presidenti Sejdiu shtroi drekë për fëmijët e fshatit “SOS – Kinderdorf”