Presidenti Sejdiu dhe Kryeministri Thaçi: Me ditën e sotme mbyllet përfundimisht çdo debat dhe bisedë në temën e Protokollit