Presidenti Sejdiu dhe Kryeministri Thaçi kërkuan nga z. Ryker kthimin e rendit në Gjykatën e Qarkut në Mitrovicë