Presidenti kërkon nga KQZ përgatitje sa më të mira për një proces zgjedhor korrekt dhe të ndershëm