Presidenti i Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu, priti z. Rob Benjamin, drejtor gjeneral i NDI (Instituti Kombëtar Demokratik) me seli në Washington.