Presidentët e Shqipërisë, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Kosovës po takohen në Vlorë