Predsedništvo pojasnilo „ponovno slanje“ starih saopštenja u državnoj mreži

Priština, 6. novembar 2017. godine - Odeljenje za informisanje i komunikaciju sa javnošću pri Predsedništvu Kosova obaveštava sredstva informisanja, da su iz nejasnih razloga njima sama od sebe, sa državne mreže ponovo poslala stara obaveštenje i saopštenja.

Odeljenje za informisanje i komunikaciju sa javnošću pri Predsedništvu Kosova pojašnjava javnosti da mrežom IT usluga u Predsedništvu Kosova upravlja Kosovska informativna agencija i sada trenutno rade na identifikovanju problema i regulisanju državne mreže, u koju su obuhvaćeni službeni mail-ovi Predsedništva.

Kako bi se izbeglo obmanjivanje javnosti, tražeći razumevanje novinara, Odeljenje za informisanje i komunikaciju sa javnošću pri Predsedništvu Kosova, od novinara traži da ne uzimaju u obzir stara obaveštenja i saopštenja, koji u tekstu sadrže i datum njihovog objavljivanja.