Predsednik traži veću posvećenost u zaštiti prava žrtava zločina

Priština, 30. oktobar 2017. godine – Predsednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi, učestvovao je na otvaranju Nedelje o pravima žrtava zločina, koja se organizuje pod nadležnošću Kancelarije glavnog državnog tužioca i Ambasade SAD-a na Kosovu.

Predsednik Thaçi je rekao da je od proglašenja nezavisnosti, preko Deklaracije nezavisnosti, Ustava Republike Kosovo i dotičnog zakonodavstva koje je kasnije doneeno, Kosovo izrazilo obećanje i posvećenost stvaranju države jednakih građana, koja će garantovati prava svakom građaninu, građanske slobode i jednakost svih građana pred zakonom.
 
„Kosovo je usvojilo dosta unapređene zakonske odredbe koje promovišu i štite prava žrtava zločina. Zakon o naknadi žrtvama zločina i stvaranje određenih mehanizama su potrebni za sprovođenje ovog zakona, jedna je od tih odredbi“, rekao je predsednik Thaçi. 
 
On je rekao da su se danas okupili kako bi pokazali posvećenost zaštiti prava žrtava zločina.
 
„Naša posvećenost zaštiti i unapređenju žrtvama zločina, nije samo tokom ove nedelje, ili tokom neke određene nedelje, ona mora da bude svakodnevna“, rekao je predsednik Thaçi.
 
On je rekao da su institucije Republike Kosovo i da treba da budu odlučne u stvaranju uslova i mogućnosti koje garantuju zaštitu i pomoć žrtvama zločina, kao i podršku u ostvarivanju njihovih prava.
 
„Kao predsednik Republike Kosovo, koristim priliku da pozovem sve nadležne organe, da pored ustavnih i zakonskih obaveza, obezbede žrtvama zločina da budu tretirane dostojanstveno i stručno“, rekao je on.
 
Predsednik Thaçi je obećao da će  nastaviti da se angažuje na tome da Kosovo promoviše, štiti i unapređuje ljudska prava uopšte, obuhvatajući i prava žrtava zločina.
 
„Nikada neće nedostajati naše posvećenosti u garantovanju prava ovoj kategoriji građana, koje je u jednom trenutku njihovog života zadesila sudbina da budu žrtve zločina“, rekao je predsednik Thaçi.
 
On je rekao da je potrebno više angažovanja svih kako u našoj državi ne bi bilo više žrtava zločina.