Predsednik traži veće angažovanje u ostvarivanju i zaštiti prava žena

Priština, 8. mart 2018. godine – Predsednik zemlje, Hashim Thaçi, učestvovao je na konferenciji „Imovinska prava žena na Kosovu, nasledstvo i jednakost pred zakonom“, koju su organizovali Ambasada Francuske i EOBS.

Čestitajući svim ženama 8. mart, predsednik Thaçi  je rekao da više nego bilo šta drugo, na današnji dan treba da istaknemo našu posvećenost potpunoj rodnoj jednakosti  društvu.

On je rekao da se napredak svakog društva može da se oceni tretiranjem koje žene imaju u njemu i poteškoće kroz koje je prošlo naše društvo su usporile dostignuća u promovisanju i postizanju jednakosti žene u našem društvu.

„Pozicija žene na Kosovu je dosta unapređena i svi smo na to ponosni. Ponosimo se ulogom koji danas ima kosovska žena, bilo da je to predsednica, predsednica Ustavnog suda ili CIK-a, kao ambasadorke, poslanice Skupštine Kosova, savetnice u skupštinama opština, ali i kao olimpijske šampionke i svetske zvezde pop muzike“, rekao je on.

Ali, predsednik Thaçi je istakao da imamo i izazove.

„Kosovska žena nastavlja da se suočava sa smetnjama u ostvarivanju njenih prava. Ovakav jedan izazov je ostvarivanje imovinskih prava i prava na nasleđe, koji su predmet ove konferencije. Član 46 našeg ustava svim građanima garantuje njihovo pravo na imovinu. Ali, nažalost, u velikoj meri, žene na Kosovu se i dalje bore za prevazilaženje prepreka koje ih ometaju u nasleđivanju nepokretne imovine od strane porodice“, potvrdio je predsednik Thaçi.

Šef države je rekao da na osnovu Strategije o imovinskim pravima na Kosovu, žene line 49.6 posto stanovništva na Kosovu, a da samo 15.24 posto žena imaju imovinu registrovanu na njihovo ime.

„A kada žene ne kontrolišu imovinu, one u većini slučajeva ne mogu da budu ni ekonomski akteri. A s druge strane, dokazana je činjenica da imovina u vlasništvu žene ima pozitivnu korist i na blagostanje porodica“, rekao j on.

Predsednik Thaçi je rekao da je prepreka koja pitanje vlasništva nad imovinom čini još problematičnijim, jeste i ne pokretanje postupaka za nasleđivanje.

„Dok se ne pokretnu postupci za nasleđivanje, uvek će biti teško da se izvrše zakonske izmene koje će promovisati vlasništvo žena nad imovinom. I odustajanje samih žena od njihovog prava da nasleđuju, u posebnim slučajevima, uvek je bila velika prepreka koja je onemogućavala da one postanu vlasnice nepokretnih imovina na Kosovu“, rekao je predsednik Thaçi.

Šef države je rekao da je u prošlosti to više rađeno zbog tradicija, kulturoloških normi ili očekivanja od strane porodice, ali ovo stanje se mora promeniti.

„Treba da se promeni, počev od svake porodice“, rekao je on.

Predsednik Thaçi je rekao da u poređenju sa regionom mi smo postigli mnogo veći napredak.

„Izvršili smo najbrže reforme. Sastavili smo moderne zakone,, koji regulišu ovo polje i sada su na snazi. Organizovane su mnogobrojne domaće i međunarodne konferencije, koje su tretirale ove probleme. Konstantno smo se trudili da povećamo pažnju javnosti. Politička volja je uvek postojala, jer su ovo izuzetno bitna pitanja za društvo i blagostanje građana“, rekao je on.

Predsednik Thaçi je čestitao svim institucijama koje su doprinele i nastavljaju da doprinose u tom pravcu, ali je tražio još više angažovanja u ostvarivanju i zaštiti punih prava žena na Kosovu.