Predsednik Thaçi započinje konsultacije sa političkim partijama naredne nedelje

Priština, 25. jul 2019. godine – Predsednik Republike Kosovo Hashim Thaçi će nakon ostavke premijera Republike Kosovo preduzeti sve neophodne postupke u skladu sa nadležnostima određenim Ustavom Republike Kosovo.

Ustavni mandat predsednika Republike Kosovo je neprikosnoven u obezbeđivanju poštovanja načela podele vlasti i očuvanju bezbednosti pravnog i ustavnog poretka u našoj zemlji.

Šta više, na osnovu ustavnih nadležnosti, predsednik Republike Kosovo predstavlja jedinstvo naroda i garant je demokratskog funkcionisanja državnih institucija. S toga, svaki korak koji će predsednik preduzeti biće u skladu samo sa interesima građana i državnim interesima.

Predsednik Republike Kosovo uverava sve građane da će svaki njegov postupak biti u skladu sa Ustavom Republike Kosovo i počev od naredne nedelje on će započeti konsultacije sa političkim partijama/ koalicijama radi preduzimanja daljih koraka koji će dovesti do prevazilaženja situacije koja je nastala ostavkom premijera.