Predsednik Thaçi: Vizija političkih partija treba da bude sveobuhvatnost

Priština, 14. decembar – Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi danas je učestvovao na svečanosti koju je organizovao Nacionalni demokratski institut (NDI), koja je organizovao doček na temu „Lideri sutrašnjice“.

Govoreći o doprinosu NDI-a na Kosovu, predsednik Thaçi je naglasio da su političke partije temelj pluralizma i demokratije, dakle treba visoko ceniti posao koji se radi na jačanju političkih partija.

Prema njemu, kosovska politička scena se konstantno obogaćuje, gde su političke partije izmenile forume na kojima se artikulišu politike o budućnosti Kosova.

„Bitno je da mi konstantno hranimo ovaj proces debate o politikama koje sprovodimo u našoj državi i u našem društvu. Obuke NDI-a su izvršile upravo taj zadatak, da hrane i intenziviraju ovu debatu“, dodao je on.

On je rekao da današnji događaj ima jedan još bitniji segment, a to je obuhvatanje i jačanje uloge žena i mladih u političkim partijama.

„Političke partije, u njihovim aktivnostima treba da budu sveobuhvatne. Politike političkih partija treba da budu sveobuhvatne. Vizija političkih partija treba da bude sveobuhvatna. Čuo sam lepe reči o programu NDI-a koji ste pratili“, rekao je on.

Predsednik je naglasio da će budućnost Kosova biti sigurna ukoliko lideri budućnosti promovišu vrednosti sveobuhvatnosti, dijaloga i saradnje