Predsednik Thaçi učestvovao je na Regionalnoj konferenciji o zaštiti i promovisanju ljudskih prava i prava nevećinskih zajednica

Priština, 26. oktobar – Predsednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi učestvovao je danas na Regionalnoj konferenciji o zaštiti i promovisanju ljudskih prava i prava nevećinskih zajednica, koju je organizovalo Savetodavno veće za zajednice, a koje funkcioniše u okviru Kancelarije predsednika.

Predsednik Thaçi je čestitao na ovoj konferenciji i na promovisanju dijaloga o ljudskim pravima, sa posebnim akcentom na prava nevećinskih zajednica.

„Kosovo je pravo mesto za ovakvu debatu pošto predstavlja dobar primer politika promovisanja i akomodacije većinskih zajednica. Država, ali i celo kosovsko društvo je izgrađeno nad ustavnim sveobuhvatnim principima, principima jednakosti i slobode svakog pojedinca“, istakao je on.

On je dalje rekao da je Kosovo usvojilo adekvatne mere promovisanja potpune i efektivne jednakosti među pripadnicima zajednica na svim životnim, ekonomskim, društvenim, političkim i kulturološkim poljima. 

„Tačnije, to znači da smo se starali da nevećinske zajednice budu zastupljene u političkim institucijama u zemlji, kako bi im mogućnost da štite i promovišu njihova politička prava bila zagarantovana“, nastavio je predsednik Thaçi, dodajući dalje: „Uspostavili smo princip kvota za zaposlenje u javnim institucijama, kako bismo nevećinskim zajednicama obezbedili da učestvuju u radu javnih institucija. Uspostavili smo princip kvota na javnim univerzitetima, kako bi se pravo na visoko obrazovanje garantovalo svima“, dodao je on.

Prvi čovek zemlje, dalje je rekao da se sam Ustav Kosova odnosi na najbitnije međunarodne dokumente koji garantuju ljudska prava i slobode.

On je dalje rekao da su sveobuhvatnost i učestvovanje jedni od principa koje promovišemo n Kosovu.

„Ovakvu ulogu ima i Savetodavno veće za zajednice, kada predstavnici iz svih zajednica koje žive na Kosovu doprinose idejama i projektima u poboljšanju života njihove zajednice ili svih zajednica“, dodajući dalje: „Ovo je jedan od mehanizama koji smo izgradili kako bismo promovisali jednu od glavnih vrednosti koju smo kao društvo i kao država izgradili – dijalog“.

Predsednik zemlje je rekao da se na Kosovu ponosimo dijalogom koji smo izgradili, bilo među etničkim zajednicama, bilo među verskim zajednicama ili sa regionom.

„Imamo i konferenciju INTER-FAITH koja okuplja verske i političke lidere, naučnike i medije iz celog sveta kako bi diskutovali o verskom suživotu“, istakao je predsednik Thaçi.

On je između ostalog govorio i o iniciranju osnivanja Komisije za istinu i pomirenje, kao mehanizma za promovisanje dijaloga među etničkim zajednicama, kako bi se poglavlje sukoba zaključilo i kako bi se izgradilo poglavlje mira i suživota.

„Posvećeni smo dijalogu sa Srbijom, kako bismo normalizovali odnose, kako bismo izgradili dobre susedske odnose“, dodao je on.

Govoreći o dobrim susedskim odnosima, predsednik Thaçi je rekao: „Promovišemo regionalnu saradnju kao vrednost regiona i kao mehanizma koji će ubrzati naše putovanje prema EU. I ova konferencija ovde je u službi te regionalne saradnje, regionalnog dijaloga, u funkciji razmene ideja i dobrih iskustava za sastavljanje i sprovođenje afirmativnih politika“, ali prema njegovom mišljenju možemo puno da učinimo samo na regionalnom nivou, kako bismo poboljšali komunikaciju i saradnju među našim državama.

Predsednik Thaçi je pomenuo i nekoliko pitanja – slobodu kretanja građana i robe za države regiona.

„Na primer, građani Kosova ne mogu slobodno da putuju u Bosnu i Hercegovinu i obratno. Roba sa Kosova ne može da se slobodno prevozi po državama regiona. Kako bi se našlo rešenje za ova pitanja ne bi trebalo da nam je potrebno međunarodno posredovanje“, potvrdio je on.

Na kraju predsednik Thaçi je rekao da bi bilo dobro da forumi poput ovog danas traže rešenja za rušenje zidova koje još uvek imamo među nama: „S toga vam želim plodnu, uspešnu, konkretnu diskusiju koja će doprineti poboljšanju života svih zajednica na Kosovu i u regionu“, istakao je predsednik Thaçi.