Predsednik Thaçi učestvovao je na obeležavanju 50. godišnjice od osnivanja Instituta istorije, “Ali Hadri”

Priština, 15. maj 2017. godine – Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi, danas je učestvovao na obeležavanju 50. godišnjice od osnivanja Instituta istorije, „Ali Hadri“.

Predsednik Thaçi rekao je da je jedna od najbitnijih naučnih institucija Kosova bez sumnje Institut za istoriju i zaslužuje da se ceni zbog doprinosa koji je dao.

„Pedeset godina delovanja Instituta za istoriju zaslužuje da se ceni kao doprinos u rasvetljavanju događaja kroz koje je prolazilo Kosovo i istorija albanskog naroda za slobodu i nacionalnu, političku i kulturološku emancipaciju“, rekao je predsednik Thaçi.

Visoko ceneći doprinos ovog Instituta u različitim periodima zemlje, šef države je rekao da su putovanje i sudbina Instituta za istoriju Kosova, bili i putovanje samog Kosova kroz sve periode kroz koje je prošlo, od osnivanja Instituta sa izazovima, suočavanjima, poteškoćama, opasnostima, gonjenima, hapšenjima, diferenciranja do konačnog trijumfa istine o Kosovu.

Među naporima da se kaže istina i ideoloških neprilika, Institut za istoriju je trijumfovao.

Ocenjujući visoko figuru istoričara, čije ime nosi i sam Institut za istoriju, predsednik Thaçi je rekao: „Ali Hadri je osetio težinu diferenciranja i anatemizacije od strane ne smo jugoslovenske komunističke politike“.

On je dalje rekao da je reformacija naučnih u kulturnih institucija, pre svega reformisanje mišljenja i metodoloških i među disciplinskih pristupa.

„Kosovo je sada demokratska zemlja i sve prepreke i ideološke obaveze pisanja istorije po porudžbini su završene jednom zauvek“, nastavio je predsednik Thaçi.

Predsednik Thaçi je rekao da postoji mogućnost ponovnog pisanja istorije na osnovu objektivnosti i naučne tačnosti.

„Kažem ovo jer se jer se još uvek smatra da se može učiniti još više da se razluči potpuna istina i doprinos i uloga  Kosova u nezavisnosti Albanije, ulozi Kosova u periodu između dva svetska rata, ali pre svega, sada govorim malo kao istoričar, na ne tako visokom naučnom nivou“, dodao je Thaçi.

On je pozvao da se ne deformiše prošlost. „Kao student većine vas, pre svega da se ne dogode deformacije kao što su se događale u prošlosti, kada je jedan istraživač magistrirao na temu „Protivrevolucija u Drenici“, a doktorirao je na temu „Oslobodilačka borba u Drenici“. Za isti period, o istim ličnostima“, istakao je predsednik Thaçi.

Postoje svi preduslovi da drugi ne stvore modele sagledavanja naše istorije.

„Takođe želim da istaknem i treba da se prevaziđe, mislim i stav nekih stranih istoričara koji su upravo politički agenti, različitih katedri, koje apriori pripremaju nove istraživače i savetuju ih da se ne zasnivaju sto posto na albanskim istoriografskim izvorima. Oni otvaraju različite ideje, različite teze, koje su u potpunosti dezinformativne, od Skenderbega do današnjih dana istorije albanskog naroda“, rekao je predsednik Thaçi.

Obećavajući podršku državnih institucija Kosova istini i istoriji našeg naroda, predsednik Thaçi je rekao da zaslužujemo da se kaže istina bez političkog, ideološkog ili regionalnog uticaja.

„To je bogata istorija, slavna, istorija koja zaslužuje da se kaže istina i samo istina, bez ideologije, bez političkih uticaja, bez regionalnih uticaja, o istoriji uopšteno, ali u o ličnostima koje su težile oslobođenju Kosova, tome da Kosovo učini nezavisnim, stvaranju Albanije i albanskog naroda“, dodao je on.