Predsednik Thaçi tužiocima: Imam potpuno poverenje u vas, imaćete moju snažnu podršku, kao i podršku cele države Kosovo

Priština, 28. januar 2017. godine – Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi, u njegovom govoru na otvaranju Godišnje konferencije tužilaca, pred mnogobrojnim prisutnima je između ostalog rekao da je suočavanje sa zločinom samo po sebi izazov, ali da borba protiv korupcije, organizovanog kriminala i ostalih negativnih pojava treba da bude stalna, odlučna i sa nula tolerancije.

 Šef države je naglasio da je zadatak tužioca sveti i da ukoliko tužioci vrše njihove zadatke predano, onda će njihovim uspehom Kosovo postati jača zemlja i zemlja bolja za življenje.

Predsednik Thaçi je rekao da na našoj težnju za istinom i pomirenjem treba da radimo svi i da je njegova predanost kao šefa države da pobede pravda, istina i međuetničko pomirenje u Republici Kosovo. On je rekao da samo preko suočavanja sa najtežim i najosetljivijim izazovima mogu da pomognu državi i da budu veće patriote u ovoj zemlju.

U nastavku je ceo govor predsednika Thaçi-ja na Godišnjoj konferenciji tužilaca

Poštovani prisutni,

Poštovana ministarko pravde, gđo Hoxha,

Poštovani glavni državni tužioče, g. Aleksandër Lumezi, Poštovani predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, g. Isufaj, Poštovani predsedavajući Sudskog saveta , g. Idrizi,

Predstavnici međunarodne zajednice,

Poštovani ambasadore, g. Braathu,

Poštovani predstavnici EULEX-a,

Poštovani predstavnici svih ostalih međunarodnih mehanizama,

Poštovani predstavnici Kancelarije Evropske unije na Kosovu,

Poštovana zamenice ambasadora Sjedinjenih Američkih Država,

Poštovani tužioci i prisutni,
Poštovani gosti,
Poštovani predstavnici medija,
Dame i gospodo,

Dozvolite mi da na početku pozdravim organizovanje ove konferencije i da vam poželim da radovi ove konferencije postignu njene ciljeve.

Tužilački sistem Kosova je veoma bitna karika vladavine zakona u Republici Kosovo.

Ustav Republike Kosova garantuje da je Tužilački savet Kosova u potpunosti nezavisna institucija u vršenju njenih funkcija, u skladu sa zakonom. Savet obezbeđuje jednak pristup pravdi svim licima na Kosovu i obezbeđuje da državni tužilac bude nezavistan, profesionalan i nepristrasan.

Izvršene su i konstantno se vrše reforme, s ciljem jačanja tužilačkog sistema i sistema pravde u Republici Kosova. Kao što znate, 2010. godine su usvojeni Zakon o državnom tužiocu u Zakon o Tužilačkom savetu Kosova, a stupanjem na snagu ovih zakona su izmenjene i organizacione strukture tužilaštava.

Zakonodavstvo na snazi garantuje da će državni tužilac biti nezavisna institucija koja vrši svoje funkcije nepristrasno, i da državni tužilac, kao i svaki drugi tužilac obezbeđuje jednako, objektivno tretiranje, bez predrasuda svim građanima pred zakonom, bez obzira na njihov pol, rasu, nacionalno ili socijalno poreklo, udruženja ili političke veze, religije, zdravstvenog stanja ili nedostataka, ili društvenu poziciju.

Do sada su doneti zakonski akti, sastavljeni su dokumenti politika (strategije), povećani su kapaciteti tužilaca putem različitih programa koje smo finansirali mi sami kao država, ali i naši međunarodni prijatelji.

Želim, počev od glavnog državnog tužioca i svih vas poštovani tužioci, da vam se zahvalim na poslu koji radite, naravno uvek ima prostora da se uradi još više.

Poštovani tužioci,

Načinjeni su konkretni koraci u jačanju Tužilačkog sistema Kosova, ostaje vaša posvećenost tome da sprovodite zakone na snazi, da budete nezavisni, profesionalni, nepristrasni, posvećeni vašem radu, a da vaša znanja stečena na različitim programima obuke i razmene iskustava, počnete da praktikujete.

Suočavanje sa zločinom je samo po sebi izazov, ali borba protiv korupcije, organizovanog kriminala i ostalih negativnih pojava, mora da bude permanentna, odlučna i sa nula tolerancije.

Zabeležili ste veoma bitan uspeh, uspehe koji su cenjeni, ali svi mi očekujemo još više.

Zadatak tužioca je svet. Ukoliko vaš zadatak vršite predano, mogu vam slobodno reći da će vašim uspehom Kosovo postati jača zemlja i bolja zemlja za život.

Borba protiv korupcije, borba protiv organizovanog kriminala, bitka protiv ostalih negativnih pojava će biti permanentna. Nije to bitka prošlosti, nije bitka samo danas, to će biti bitka i u budućnosti, biće duga bitka. Siguran sam da ćemo pobediti.

Sada, državne institucije imaju potpunu izvršnu vlast što s tiče ratnih zločina. Znam da od zemljaka ili državne politike retko čujete neku reč ili poruku u tom pravcu. Ali, ja kao predsednik države, želim da bude direktan i jasan sa vama, uvek poštujući Ustav Kosova i kosovske zakone.

Kosovo je nezavisna i suverena zemlja, otadžbina je svih njenih građana, bez razlike, Albanaca, Srba, Bošnjaka, Turaka, Roma i svih zajednica. Mi gradimo građansku demokratiju na Kosovu, Kosovo ne pripada jednom narodu više, a drugom manje. Pred zakonom su svi jednaki.

Zločin je zločin, ne zastareva, ne zaboravlja se, ne dobija pravni status prolaskom vremena.

Moja posvećenost kao predsednika države, jeste da svi radimo, a posebno ćete vi imati potpunu podršku na angažovanjima za potpunu pravdu, i u najosetljivijim pitanjima.

Sastajem se sa porodicama masakra u Meji, a počinioci zločina još uvek nisu preuzeli odgovornost od strane sistema pravde.

Sastajem se sa građanima, porodicama masakra u Izbici. Ni počinioci zločina protiv čovečnosti u Izbici nisu još uvek preuzeli odgovornost.

Sastajem se sa građanima, udruženjima porodica masakra u Studimlju, koji još uvek nisu dobili odgovor od sistema pravde za masakre, za ubistva žena, dece i starih koja su izvršena.

Takođe se sastajem i sa preživelim borcima masakra u Dubravi. I tu još uvek nemamo odgovor od sistema pravde, niti od međunarodnih institucija (ali smo im ipak zahvalni na njihovom poslu koji su odradili), kao ni od državnih institucija. Koristeći u tom pravcu i međunarodno ranije iskustvo UNMIK-a, sada EULEX-a, u bliskoj saradnji sa državnim organima, tražimo da se radi još više.

U isto vreme, ja se sastajem, posećujem i pažljivo slušam i porodice o tim bolnim događajima, ali i masakra koji se dogodio, teškog zločina koje se dogodio i u Staro Grackom kod Lipljana, kada je ubijeno 14 građana. Takođe, ubistvo dece u Goraždevcu, koje se dogodilo nakon rata. Sastajem se sa udruženjima nestalih lica, Albanaca i Srba, svih zajedno. Njih ujedinjuje jedan zahtev – pravda. Oni ni manje ni više, traže pravdu, a tu pravdu treba da donesete vi poštovani tužiocu, organi pravde u saradnji sa međunarodnim sistemom.

Ljudi koji su izvršili zločine u Izbici nisu daleko, nalaze su u našem regionu. Takođe tražim jednako tretiranje.

Moja posvećenost kao predsednika zemlje jeste da svi zajedno radimo, a podršku države ćete imati kako bi pravda preovladala.

Na našim težnjama za istinom i pomirenjem treba da radimo svi, dakle moja posvećenost kao šefa države jeste da pobedi pravda, istina i međuetničko pomirenje u Republici Kosovo.

Budite uvereni da samo ovako možete pomoći državi i da budete velike patriote ove zemlje, ukoliko se suočite sa teškim i osetljivim izazovima. Znam da ti izazovi nosu popularni, ali sastoje se od pravičnih odluka i pristupa za našu državu. To je u vašim rukama, u vašem mehanizmu, vašoj volji, vašoj odlučnosti. Budite sigurni da ćete imati potpunu podršku države i potpunu podršku međunarodne zajednice.

Ja vas sve pozivam da blisko sarađujete sa međunarodnim organima. Shvatam da su to osetljiva pitanja, i da ćete svugde, gde god potegnete ta osetljiva pitanja, biti osuđivani s jedne strane, ali na pravdu ni u jednom trenutku ne smeju da utiču emocije dnevne politike ili samo etničke pripadnosti.

Poštovani tužioci,

U skladu sa zakonodavstvom na snazi, kao predsednik Republike Kosova, ponovo naglašavam da ćete imati moju snažnu podršku u gonjenju lica koja su optužena za krivična dela, kao i za sva ostala dela.

Poštovani glavni državni tužioče,
Poštovani međunarodni predstavnici,

Posebno mi je zadovoljstvo što danas govorim pred vama i čestitam vam na otvaranju konferencije.

Želim vam uspeha i sretan rad. Imam potpuno poverenje u vas i imaćete moju snažnu podršku, kao i podršku cele

Kosovo. Hvala vam!