Predsednik Thaçi sastao se sa predsednikom Skupštine Veseli-em i premijerom Mustafom, dogovorili su se o sprovođenju međunarodnih obaveza

Priština, 7. februar 2017. godine – Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi, održao je zajednički sastanak sa predsednikom Skupštine Veseli-em i premijerom Mustafom.

Na sastanku se razgovaralo o nastavku zajedničke koordinacije radi sprovođenja međunarodnih obaveza za koje je Kosovo obećalo da će ih ostvariti.

U okviru ustavnih i zakonskih odgovornosti, složili su se da se nastavi sa osnivanjem Zajednice opština sa srpskom većinom, da se zaključi demarkacija sa Crnom Gorom i da se radi na transformaciji BSK-a u vojsku Kosova.

Ovi koraci, osim što će omogućiti zaključivanje potpune integracije srpske zajednice u kosovske institucije, otvoriće put i liberalizaciji viza za građane Republike Kosova, ali i daljoj konsolidaciji državnosti i suvereniteta države Kosovo.