Predsednik Thaçi proglasio tri dana žalosti zbog smrti aktiviste Adema Demaçija

U znak poštovanja figure istaknutog aktiviste, Adema Demaçija, koji je danas preminuo, predsednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi je na osnovu njegovih ustavnih i zakonskih nadležnosti proglasio tri dana žalosti na Kosovu, odnosno petak, subotu i nedelju.

Tokom ovih dana žalosti, državna zastava Republike Kosovo biće spuštena na pola koplja na svim državnim institucijama, u zemlji i van nje.

Predsednik Thaçi je ovu odluku doneo u skladu sa Zakonom br. 03/L-094 o predsedniku Republike Kosovo, Zakonom br. 03/L-132 o državnom protokolu Republike Kosovo i Zakonom br. 03/L-038 o upotrebi državnih simbola Republike Kosovo.

Istaknuti aktivista, Adem Demaçi će biti sahranjen uz visoke državne počasti.