Predsednik Thaçi primio predsednicu CIK-a, kako bi se konsultovali o organizovanju izbora u Glogovcu

Utorak, 1 novembar 2016 – Predsednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi, nakon što je obavešten od strane Ministarstva za lokalnu samoupravu o kraju mandata gradonačelnika Glogovca, započeo je konsultacije o određivanju datuma za vanredne izbore za gradonačelnika opštine.

Predsednik je danas primio Predsednicu Centralne Izborne Komisije, Valdete Daka, dok će narednih dana pozvati na konsultacije i predstavnike političkih subjekata.
 
Na sastanku, predsednik Thaçi i predsednica Daka su razgovarali takođe o počecima izborne reforme.
 
“Datum izbora će se odrediti u skladu sa zakonskim rokovima i nakon konsultacija sa predstavnicima političkih subjekata” , rekao je predsednik Thaçi.

Dok je, predsednica Centralne izborne komisije, Valdete Daka, rekla da nakon objave izbora od strane predsednika, unutar zakonskog roka i CIK je spreman da tehnički organizuje izbore za gradonačelnika Glogovca. 
 
“U skladu sa ustavnim i zakonskim ovlašćenjima, ovih dana ću pozvati na konsultacije i političke subjekte” , rekao je predsednik Thaçi.

Vanredni  lokalni izbori za gradonačelnika opštine Glogovac trebaju se održati ne ranije od trideset (30) dana i ne kasnije od četrdeset i pet (45) dana nakon ostavke dosadašnjeg gradonačelnika Glogovca.