Predsednik Thaçi primio od premijera Haradinaj-a izveštaj o sto dana rada Vlade Kosova

Priština, 20. decembar 2017. godine – Predsednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi, primio je danas izveštaj o sto dana rada Vlade Kosova od premijera zemlje, Ramush-a Haradinaj-a.

Predsednik Thaçi ocenio je urađen posao u ovih 100 i angažovanje Vlade Kosova u reformama na polju zakonodavstva, privrede i politike.

On je rekao da zemlja ide u pravom smeru, pojačanim trendom i dinamikom.

„Zahvalan sam na vašem ličnom radu, radu vašeg tima, svim zamenicima ministara, ministrima i ostalima. Ali, mogu slobodno da kažem da nema bolje vesti za Vladu Kosova, za sve institucije Kosova, za naš narod, nego da je Vlada na 100-ti dan njenog rada, potpisala sporazum o izgradnji termocentrale Novo Kosovo na kojem se radilo veoma dugo,“, rekao je predsednik Thaçi.

On je dodao da će ovaj projekat biti dobra poruka u budućnosti drugim investitorima.

A ministar zemlje, Ramush Haradinaj je rekao da su u izveštaju o 100 dana rada Vlade istaknuti neki poslovi, ali da ima mnogo više poslova koji su završeni.

„Veoma mi je drago što se današnji izveštaj poklapa sa potpisivanjem sporazuma, ugovora o investiranju u termocentralu „Novo Kosovo“, investiciju od 1 milijarde i 300 miliona evra, što je i najveća strana investicija i najvredniji projekat Kosova u njegovoj istoriji i među najvrednijim je projektima u regionu, a i šire“, rekao je premijer Haradinaj.

On je istakao da će Republika Kosovo ponosno nositi sve svoje odgovornosti i zahvalio se predsedniku Thaçi-ju na poverenju u rad Vlade Kosova.

Predsednik Thaçi je dodao da je ovih 100 dana bilo angažovanje i rad na političkom, građanskom i multietničkom ujedinjenju.

Šef države je rekao da su sve one odluke, svi oni nacrti zakona koji su doneti i koji su upućeni Skupštini Kosova, bili posvećenost zajedničkoj ozbiljnosti Skupštine, Vlade, Predsedništva, opozicije i svih ostalih institucija u zemlji.