Predsednik Thaçi: Pomirenje je neophodnost radi budućnosti

Priština, 4. april – Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçit učestvovao je danas na debati sa studentima i novinarima koju je organizovao Pokret FOL.

Predsednik je razgovarao sa studentima i novinarima o raznim temama, počev od amandmana na Krivični zakonik Kosova, transformaciji BSK-a, i na samom kraju o izbornoj reformi, osnivanju Komisije za istinu i pomirenje i o drugim temama od interesa.
Govoreći o procesu transformacije BSK-a, predsednik Thaçi je istakao da je zakonsku inicijativu za osnivanje vojske Kosova preduzeo ne samo zato što je to ustavna i zakonska obaveza.

„To je naše ključno pravo koje garantuje zaštitu naše državne suverenosti, ali i zato što sam smatrao da za Kosovo nije moguće da ostvari njegov cilj, učlanjnje  u NATO bez osnivanja njegove vojske“, dodao je on.

Predsednik je ocenio ukupnu društvenu debatu koja se odvijala od preduzimanja zakonske inicijative do danas.

Poštujući sva mišljenja i različite pristupe o osnivanju Vojske Kosova, prema njegovom mišljenju, zajednički imenilac ove debate jeste da su institucije, parlamentarne političke partije, civilno društvo i građani Kosova spremni da učine prirodni i zakonski korak radi osnivanja kosovske vojske.

„U potpunosti smo svesni bitnosti očuvanja i jačanja strateškog partnerstva sa NATO-om i SAD-om, kao što smo odgovorni sa de osnivanje Vojske Kosova mora izvršiti bez gubljenja vremena“, rekao je on.

Upitan o stavovima NATO-a i SAD-a u vezi sa transformacijom BSK-a, predsednik Thaçi je rekao da su naši međunarodni strateški partneri, odnosno SAD i NATO, potvrdili njihovu spremnost da pomognu našim institucijama u drugom ozbiljnom sveobuhvatnom pokušaju da se obezbedi podrška svih zajednica na Kosovu, a posebno srpske zajednice za transformaciju  BSK-a u OSK putem ustavnih izmena.

„Ja izuzetno cenim ova nova odvijanja što se tiče ovog veoma bitnog pitanja za Republiku Kosovo. Mi ne treba  da zaboravimo činjenicu da je osnovanje Vojske Kosova jedan od najbitnijih momenata i događaja za proces izgradnje države od proglašenja nezavisnosti Kosova“, istakao je on.

Predsednik je rekao da naše institucije još uvek imaju na raspolaganju dovoljno vremena da zajedno još jednom po poslednji put pokušaju da obezbede podršku svih zajednica za osnivanje OSK-a putem ustavnih izmena.

Prema njegovom mišljenju u ovom pokušaju treba da budu obuhvaćene sve institucije kako bi osnovanje vojske bilo trenutak ujedinjena građana Kosova, političkih partija i civilnog društva.

„Ja ponovo ističem da bih želeo da jedan tako bitan cilj ima podršku svih zajednica na Kosovu i da se dogodi putem ustavnih izmena. U suprotnom, ja sam učinio jasnim da niko neće moći da koristi veto na osnivanje Vojske Kosova, i to je sada jasno“, dodao je on.

Govoreći o inicijativi vršenja amandmana na Krivični zakonik Kosova, predsednik Thaçi je rekao da su zaposleni u sektoru pravde, u njihovom radu identifikovali nekoliko izazova u sprovođenju Krivičnog zakonika, iako je on najbolji u regionu.

„S toga sam preduzeo inicijativu o dopunjavanju Krivičnog zakonika, zadovoljstvo mi je da kažem da sam u vezi sa tim dobio podršku svih relevantnih državnih institucija“, dodao je on, dodajući još da smo pred zakonom svi jednaki i da niko nije iznad njega.

Predsednik je govorio i o slanju četiri pisama na adrese Kancelarije glavnog državnog tužioca, u kojima je tretirao potrebu da se radi na pitanjima koja najviše zabrinjavaju građane Kosova, ratne zločine, posleratne zločine, napade na našu kulturnu i istorijsku baštinu, kao i žrtve rata, sa posebnim naglaskom na nestala lica i na žrtve seksualnog nasilja.

„Ja sam ohrabren momentalnom reakcijom Kancelarije glavnog državnog tužioca i svih ostalih relevantnih organa da se radi na ovim pitanjima. Svaki korak u rasvetljavanju svakog slučaja koji je obuhvaćen u tim pismima, je još jedan kamen u temelju našeg društva, kao društva u kojem smo svi jednaki“, rekao je on.

 Studenti i novinari su upitali predsednika o drugoj inicijativi o zaključivanju izborne reforme, s ciljem da se izgradi izborni sistem koji građanima Kosova garantuje pravičniji proces.

„Preporuke su finalizovane i predaće se Skupštini Kosova kako bi se zaključila inicijativa o izbornoj reformi“, dodao je on.

Predsednik Thaçi je razgovarao sa studentima i novinarima i o inicijativi za osnivanje Komisije za istinu i pomirenje.

Prema njegovom mišljenju, gotovo dve decenije od završetka rata, još uvek nije zaključeno poglavlje rata.

On je rekao da ne možemo izgraditi bolju budućnost gradeći zidove, stvarajući neprijatelje i šireći mržnju.

Bolju budućnost, po njegovom mišljenju gradimo tako što gradimo dobre susedske odnose, dobru regionalnu saradnju i gradeći prijateljstva.

Predsednik je najavio da će Komisija biti nezavisna, da će biti transparentna, sveobuhvatna i nepristrasna. U njenom radu glavnu ulogu će prema mišljenju predsednika igrati civilno društvo, ali će uživati podršku svih ostalih institucija.

„Ohrabren sa podrškom koju je dobila ova inicijativa od strane svih sektora društva. Najbitnija podrška je ona koju sam dobio od udruženja porodica nestalih lica. Njihovu posvećenost miru i pomirenju ne može niko da ospori. Ovog meseca ćemo i zvanično osnovati Komisiju za istinu i pomirenje“, najavio je predsednik, dodajući da to postaje neophodnost budućnosti.