Predsednik Thaçi odlikovao akademika Idriza Ajeti na 100 godišnjicu rođenja: Vi se kosovski Çabej!

Priština, 27. januar 2017. godine – Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi, danas je odlikovao akademika Idriza Ajeti Predsedničkom medaljom zasluga .

Predsednik Thaçi je ovu medalju dodelio akademiku, Idrizu Ajeti na 100 godišnjicu njegovog rođenja zbog izuzetnog doprinosa na polju obrazovanja, nauke i kulture.

„Vi, koji ove godine navršavate jedan vek, za mene ste kosovski  Çabej na polju albanoloških studija“, rekao je predsednik  Thaçi.
 
“Hvala vam na časti koju mi ukazujete ”, rekao je akademik Idriz Ajeti.
 
Njegovom delatnošću, akademik Idriz Ajeti je dao veliki doprinos na jačanju našeg kulturnog identiteta.