Predsednik Thaçi obećao institucionalnu podršku žrtvama seksualnog nasilja

Predsednik zemlje, Hashim Thaçi, dočekao je danas delegaciju aktivistkinja za prava žrtava seksualnog nasilja, koju je predvodila izvršna direktorka Kosovskog centra za rehabilitaciju preživelih nasilja, Feride Rushiti.

Predsednik Thaçi im je izrazio zahvalnost na neumornom angažovanju, skoro dve decenije, na ovom pitanju, koje koliko god da je osetljivo, ono je i humanitarno, i zaslužuje institucionalnu brigu.

„Zahvalan sam jer ste bile uporne. Zahvaljujući vašem angažovanju, sada je započeto i institucionalno staranje“, rekao je predsednik Thaçi.

A izvršna direktorka Kosovskog centra za rehabilitaciju preživelih nasilja, Feride Rushiti je istakla da je civilno društvo sve vreme bilo angažovano i zahvaljujući tom angažovanju je postignuta izgradnja infrastrukture koja je neophodna za pružanje podrške žrtvama seksualnog nasilja.

„Izgradili smo najpravičniji, najtransparentniji i najkredibilniji mehanizam“, rekla je Rushiti, govoreći o izazovu identifikovanja žrtava i merama za podršku žrtvama i njihovim porodicama.

Predsednik Thaçi obećao je aktivistkinjama za prava žrtava seksualnog nasilja da podrška institucija neće nikada više nedostajati.

Imaćete moju ličnu i institucionalnu podršku“, rekao je predsednik Thaçi.