Predsednik Thaçi: Nedelja žene je plemenita inicijativa, žene mogu doprineti više za zemlju

Priština, 20. mart 2017 – Predsednik Republike Kosova Hashim Thaçi, učestvovao je danas na ceremoniji otvaranja Nedelje Žene na Kosovu 2017, koja se organizuje od strane Nacionalnog Demokratskog Instituta (NDI) s podrškom Američke Agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Ova organizacija Nedelje Žene, predsednik Thaçi je rekao da je kulminantna tačka na kalendaru kreiranja politika u oblasti ravnopravnosti polova i zastupanja žena na kosovskoj političkoj sceni.  
           
“Nedelja Žena je jedna plemenita i prava inicijativa, jer ova aktivnost skuplja predstavnike svih političkih subjekata, iz sektora društva poslovanja, a već je poznata kao jedna platforma gde učesnici prevazilaze partijske, etničke pripadnosti ili političke stavove i angažuju se na tretiranju pitanja od interesa za društvo i državu Kosova“, izrazio se predsednik Thaçi.
           
Predsednik Thaçi naglasio je da teme koje se pokrivaju ove nedelje su od suštinskog značaja kako bi smo gurali dalje napredak rodnog zastupanja ravnopravnost polova, od podele budžeta koji odgovorno odražava ravnopravnost polova i razvoj programa za podršku žena preduzetnika, pa sve do reformi u pravosuđu koje kažnjavaju razmetljive zločince koji napadaju ženu kako u porodici, tako i na radnom mestu.

U duhu jedne celo društvene diskusije, predsednik Thaçi je pružio i nekoliko tačaka diskusije koje mogu biti od interesa u ovom forumu, ali i u interesu ostalih aktivnosti Nedelje Žene.

Govoreći o izbornoj reformi i organizovanju izbora, predsednik  Thaçi rekao je da ne možemo zatvoriti oči pred činjenicom da unutar listi ima velikih optužbi za uticaj i manipulaciju, gde najveće žrtve su baš žene. 

“Nije dovoljno imati samo jednu ženu gradonačelnicu i nije dovoljno samo 30 posto obaveznih mesta, jer potencijal kosovske žene je mnogo veći”, naglasio je on.

Predsednik je govorio i o učešću žena u sektoru bezbednosti i o transformisanju KSB-a u vojsci Kosova.

“I ovde mislim da je neophodan glas žene. Sektor bezbednosti nije potpun ukoliko nemamo obuhvaćen i glas žena. One su majke Kosova koje zahtevaju bezbednost za svoje sinove, i su kosovske majke i žene su, nezavisno od njihove etničke pripadnosti, one koje doprinose u arhitekturi bezbednosti”, rekao je predsednik Thaçi.

Isto tako, predsednik Thaçi rekao je da učešće žena na tržištu rada je još uvek neprihvatljivo nisko.

“Većina njih ne mogu naći posao, dok veliki deo njih je još pod neprihvatljivim pritiskom da se fokusiraju na kućne poslove od strane njihove porodice i okruženja“, izrazio se predsednik  Thaçi.

Predsednik Thaçi se zahvalio USAID-u i Američkoj Ambasadi na velikoj pomoći koju su dali u zapošljavanju žena, ali rekao je da kosovska politika mora još dosta toga uraditi u ovoj oblasti.

“Pozivam žene poslanice da insistiraju da zakoni i fiskalne i ekonomske reforme imaju obavezno polno budžetiranje“, dodao je predsednik Thaçi.

Nedelja žene je godišnje dešavanje koje je počelo kao pilot projekat od strane NDI-a u 2012. godini, uz podršku USAID-a. To je nacionalno dešavanje koje sakuplja oko 100 žena predstavnica različitih etničkih porekla, političkih partija, civilnog društva, poslovanja i medija. 

Na otvaranju Nedelje Žene prisutni su bili Direktor NDI-a na Kosovu, Alexander Chavarria, Zamenica predsednika Nacionalnog Demokratskog Instituta (NDI), Shari Bryan, Ambasador Sjedinjenih Američkih Država, Greg Delawie, bivša predsednica države Atifete Jahjaga, Ministarka pravde,  Dhurata Hoxha – Sadiku, itd.