Predsednik Thaçi: Kancelarija generalnog revizora uživa poverenje i kredibilitet

Priština, 9. septembar 2016. godine – Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi, dočekao je danas na sastanku generalnog revizora u zemlji, Besnik-a Osmani, koji je šefu države predao godišnji izveštaj za 2015. godinu.

„Pozdravljam njegov izveštaj i nalaze. Kancelarija generalnog revizora uživa poverenje i kredibilitet“, rekao je predsednik Thaçi.

S druge strane, generalni revizor Republike Kosova, Besnik Osmani, rekao je da je ova institucija evidentirala poboljšanja, ali da još uvek ima nekoliko problema.

Misleći na posao revizora, predsednik Thaçi je naglasio da treba da se očuva i potvrdi još više Kancelarija generalnog revizora.