Predsednik Thaçi je predao predsedniku Skupštine Kadri-ju Veseli nacrt zakona o Vojsci Kosova

Priština, 7. mart 2017. godine – Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi, danas je predsedniku Skupštine Veseli-ju predao nacrt zakona o Bezbednosnim snagama Kosova.

Ovaj nacrt zakona, koji će od Bezbednosnih snaga Kosova napraviti vojsku, inicirao je predsednik Thaçi i pripremila ga ja Kancelarija predsednika u saradnji sa Ministarstvom za Bezbednosne snage Kosova.

„Ova moja zakonska inicijativa o unapređenju uloge i obaveza Bezbednosnih snaga Kosova je neophodna i vrši se s ciljem zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta, očuvanja mira i zaštite državnih interesa Republike Kosova, a doprinosi i izgradnji i očuvanju regionalnog i globalnog mira i stabilnosti“, rekao je predsednik Thaçi.

Predsednik Thaçi je rekao da je pre tri godine u skladu sa preporukama procesa razmatranja Bezbednosnog sektora, najavio osnivanje Oružanih snaga Kosova.

Pozivajući se na proces transformacije BSK-a, predsednik Thaçi je rekao da bi želeo da se ova transformacija dogodi onako kako smo se trudili tokom tri protekle godine, ali tako nešto nije postignuto jer poslanici koji predstavljaju srpsku zajednicu u Skupštini su jasno istakli da nikada neće izglasati potrebne ustavne izmene koje će omogućiti osnivanje Oružanih snaga Kosova.

„Ova gorka realnost je žalosna, šta više kada se zna da ovaj stav protiv ustavih izmena svoje poreklo vodi iz Srbije. Kosovo ne može da svoju sudbinu ostavi nekome drugome na milost“, rekao je predsednik Thaçi.

O imenu Vojske Kosova, predsednik Thaçi je rekao da je bitan sadržaj, a ne simbolika koja se povezuje sa imenom Bezbednosnih snaga Kosova.

„Za mene kao predsednika Kosova i vrhovnog komandanta Bezbednosnih snaga Kosova, bitniji od simbolike koja e povezuje sa imenom, jeste sadržaj“, istakao je predsednik Thaçi.

U tom kontekstu predsednik Thaçi je rekao da je samo jedna stvar od izuzetne bitnosti za građane i državu.

„Kosovo konačno stvara svoju vojsku!“, rekao je on.

„Lično, ime Bezbednosne snage Kosova mi ne smeta i mislim da je to imenovanje dosta adekvatno za kosovsku vojsku, jer je i građanima sada u srcima“, dodao je predsednik Thaçi.

Predsednik Thaçi je rekao sa izmene u misiji i nove obaveze koje će dobiti Bezbednosne snage Kosova u skladu sa novim zakonom, čine Bezbednosne snage Kosova modernom, multietničkom, profesionalnom vojskom, odbrambenog karaktera, koja će biti dizajnirana da štiti građane Kosova i koja će biti u službi očuvanja mira u regionu i u svetu, uvek kada se od Kosova bude tražilo da da doprinos u tom pravcu.

„Ova prirodna zakonska transformacija u potpunosti je ustavna i neophodna kako bi Bezbednosne snage Kosova i zvanično započele proces učlanjenja u NATO“, istakao je on.

„Susedne države koje imaju svoje vojske treba da shvate ovu transformaciju Bezbednosnih snaga Kosova u vojsku kao potpuno normalan korak jedne suverene i nezavisne države“, dodao je predsednik Thaçi.

On je pojasnio da će misija NATO-a, odnosno KFOR-a na Kosovu  nastaviti da funkcioniše kao i uobičajeno i ova transformacija neće uticati na misiju i obaveze KFOR-a na Kosovu.

Nacrt Zakona o Bezbednosnim snagama Kosova uređuje misiju, funkciju i obaveze Bezbednosnih snaga Kosova, njihovu organizaciju i ostala pitanja koja su povezana sa aktivnostima i opštim uslovima službe u Bezbednosnim snagama Kosova.

 


Shkarko Dokumentin