Predsednik Thaçi izrazio nezadovoljstvo direktorki Eichhorst zbog kašnjenja EU u vezi sa Kosovom

Priština, 28. april 2017. godine – Predsednik zemlje, Hashim Thaçi, danas je dočekao direktorku za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan i Tursku pri EU, Angelina-u Eichhorst.

Predsednik Thaçi i direktorka Eichhorst razgovarali su o aktuelnim političkim dešavanjima na Kosovu i o angažovanju Kosova u pravcu integracija u EU.

Predsednik Thaçi je direktorki Eichhorst još jednom izrazio razočaranje zbog ne fer tretiranja i u potpunosti nepotrebnog kašnjenja EU u vezi sa Kosovom i njegovim građanima, u okviru procesa integracija u EU.

Nasuprot ovim preprekama, predsednik Thaçi je istakao da će Kosovo uporno nastaviti da radi na ostvarivanju jedine alternative- integrisanja u evroatlantske strukture.