Predsednik Thaçi imenovao je 21 državnog tužioca

Priština, 22. januar – Predsednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi je na osnovu njegovih ustavnih i zakonskih nadležnosti, u skladu sa predlogom Tižilačkog saveta, dekretom imenivao 21 novih državnih tužilaca pri Osnovim tužilaštvima na Kosovu.

Imenovani tužioci su položili zakletvu pred predsednikom Thaçijem, i tim povodom su dali obećanje da će dužnost tužioca vršiti časno, odgovorno i nepristrasno.

Šef države je čestitajući novim tužiocima na novoj dužnosti od njih zatražio da ovu dužnost izvršavaju uz visoku odgovornost.

“Želim vam uspeha u novim odgovornostima koje ste dobili. Treba da izvršavate obaveze u skladu sa zakonima i Ustavom Kosova”, dodajući dalje: “Konsolidacija vladavine zakona treba da bude ključni prioritet. U tom pravcu imate moju potpunu podršku”, rekao je predsednik Thaçi.

On je rekao da je sada kada smo na samom pragu 10-godišnjice nezavisnosti zemlje, potrebno veće angažovanje na jačanju vladavine zakona.

“Sada kada smo na pragu 10-godišnjice nezavisnosti, potrebno je veće angažovanje u jačanju vladavine prava, obezbeđujući jaku, zakonsku državu, jednaku za sve građane”, rekao je predsednik Thaçi.